Nedeľné sv. omše

15.05.2005 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Som šťastná. Moje Srdce sa dnes veľmi raduje. Veľmi vás milujem a so zvláštnou potechou prijímam do svojho Srdca všetkých, ktorí neváhali vstúpiť do mojej lásky a spájam ich so Srdcom môjho Syna. Pokoj vám! I dnes vám Ježiš prináša pokoj skrze Ducha Svätého, ktorý sa vnára do vašich sŕdc a chce naplniť každý okamih vášho bytia. Deti, čerpajte z našej lásky, čerpajte z radosti a pokoja, ktorý vám prinášame, lebo nás primäla k tomu vaša dôvera. Vdýchnite Ducha Svätého, aby ste mohli prijať jeho dary v plnosti. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.