Nedeľné sv. omše

15.04.2005 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Veľmi vás milujem. Dnes vám vyprosujem milosť odpustenia. Moje deti, svojim neodpustením bránite Božej milosti rozvíjať lásku vo vás. Moje deti, ani neviete, ako veľmi si zatvárate srdcia, keď úmyselne zotrvávate v hneve. Deti, veľmi vás prosím, otvorte svoje srdcia pre vašich bratov a sestry, aby sa vaše srdcia stali záhradami lásky, v ktorých druhí nájdu odpočinok. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem Vám, že ste počuli moje volanie.