Nedeľné sv. omše

15.12.2005 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Skláňam sa k vám s otvorenou náručou a s veľkou radosťou vás objímam. Prinášam vám svetlo, ktorým je Ježiš. Mnohí toto svetlo nevidíte, mnohí len nejasne, ale toto svetlo prežaruje celý svet. Deti, využite čas a možnosti, ktoré máte od Boha, aby Ježiš mohol zapáliť svoje svetlo i vo vás, aby zmenil tmu na svetlo, bolesť na radosť, beznádej na vieru presýtenú láskou. Deti, poďte ku mne, lebo vám prinášam svetlo, skrze moju odovzdanosť Bohu. Milujeme vás. Tak veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.