Nedeľné sv. omše

15.11.2005 - prostredníctvom Simony

Dietky moje drahé, veľmi vás milujem.
     Dnes vidím vašu túžbu po láske a pokoji. Preto vás chcem, deti, vyzvať, aby ste s láskou hľadali Ježiša skrytého v mojich deťoch, aby ste im pomohli nájsť Ježiša v ich životoch. Nenechajte dlho čakať skrytého Ježiša, ale buďte svetlom, ktoré žiari v tme. Pomôžte im nájsť láskavého a milosrdného Ježiša, aby ich On mohol obdariť milosťou. Deti, vtedy prežijete lásku, keď dovolíte Ježišovi, aby bol vaším svetlom. Milujem vás. Modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.