Nedeľné sv. omše

15.10.2005 - prostredníctvom Simony

Deti moje,
     dnes prichádzam s veľkou láskou a nádejou, že Ježiš zvíťazí vo vašich srdciach. Deti, mnohokrát sa trápite a hneváte, ale nikdy nedovoľte, aby vás ovládol strach. Vložte svoju dôveru do Ježišovho i môjho Srdca tak, ako si vás my tisneme k svojim srdciam. Nikdy nedovoľte Zlému, aby vám bránil prijať Ježiša do čistých sŕdc. Pri každom pokušení vzývajte Ježišovo meno, lebo On je váš Spasiteľ. Hľaďte na Ježiša a nič sa vám nestane. Hľadajte ho vo vašich srdciach a On vás naplní pokojom. Milujte Ježiša a skrze neho Otca i Svätého Ducha. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám dietky, že ste počuli moje volanie.