Nedeľné sv. omše

15.09.2004 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Moje dietky, i dnes by som vám chcela pripomenúť, že ste hlboko vtlačené všetky do môjho Srdca. Deti, i keď sa vám zdá, že v túto dobu Zlý ovláda mnohých ľudí, vy sa nebojte. Neľakajte sa toho, čo vidíte vôkol seba, ale s ešte väčšou dôverou sa primknite k Ježišovmu a k môjmu Srdcu. Deti, nedajte sa zastrašiť, nedajte si svoje srdcia naplniť obavami a strachom, ale nech neustále volajú k Ježišovi z hĺbky srdca úprimnú modlitbu. Deti, v túto dobu potrebujete byť naplnené Božou milosťou a silou, Božím Duchom a láskou. Preto, deti, prichádzajte ku nám. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.