Nedeľné sv. omše

15.07.2004 - prostredníctvom Simony

Drahé deti, milujem vás.
     Pozerám a skláňam sa k vašim srdciam a vidím v nich mnoho prázdneho miesta, vidím v nich túžbu po Bohu ale i strach. Deti, skláňam sa k vám a objímam vás materinskou láskou môjho srdca. Odovzdajte mi, deti, vaše obavy, strach i neistotu a ja ich predložím Ježišovi ako kyticu úprimnosti vášho srdca. A vtedy, deti, majte otvorené svoje srdcia dokorán, pretože Boh bude do nich hovoriť. Deti, nezabudnite: úprimnosť a dôvera vás privedú k Bohu. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.