Nedeľné sv. omše

15.06.2004 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Dnes vás vyzývam, deti, aby ste dali svoje srdcia Bohu. Dovoľte mu, aby sa dotkol vašich životov. Otvorte mu svoje srdcia a dovoľte, aby On mohol robiť zázraky vo vašich životoch, pretože vás nesmierne miluje. Deti, nezatvárajte svoje srdcia, pretože Božia milosť chce prúdiť cez vás. Milujem vás. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.