Nedeľné sv. omše

15.04.2004 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Prinášam vám požehnanie od zmŕtvychvstalého Krista. Nech Jeho láska, radosť a sláva zažiaria vo vašich životoch. Deti, Ježišovo Srdce je pre vás otvorené. Je otvorené pre vás, pre vaše rodiny, pre všetkých, biednych i chorých. Preto vás dnes pozývam, aby ste prišli k Ježišovi, k prameňu milosrdenstva, so všetkým čo vaše srdcia napĺňa. A nezabudnite, deti, že skutočným naplnením je Ježiš sám. Deti, čakám vás pri mojom Synovi. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.