Nedeľné sv. omše

15.01.2004 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Som veľmi šťastná, keď vidím moje drahé rodiny, ako sa spolu modlia. Deti, ja vidím každé vaše úsilie, každú vašu túžbu po spoločnej modlitbe v rodine a žehnám vás. Deti, každá vaša snaha je odmenená mnohými milosťami. Nevzdávajte sa a nebuďte zarmútené, keď sa niekedy nemôžete spoločne modliť napriek vášmu úsiliu. A nebojte sa, deti, pádov, ale dovoľte Bohu, aby ich posvätil. Veľmi vás milujem, deti. To všetko musí byť, aby vaša viera bola silná, aby ste boli skutočnými hlásateľmi Ježišovej lásky, ktorá sa bude cez vás síriť do celého okolia. Nebojte sa pádov a utrpenia, lebo utrpenie celého ľudstva už Ježiš pred vami zobral na svoje plecia a tým ho posvätil. Žehnám vás, deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.