Nedeľné sv. omše

15.10.2004 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Dnes vás chcem, deti, vyzvať, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Každé ráno vložte s dôverou Bohu do rúk svoje životy a všetko, čo cez deň vykonáte, nech vedie Božia láska. Opäť vás chcem, deti, pozvať k modlitbe všetkých svätých ružencov, aby som cez túto modlitbu mohla vo vás konať. Staňte sa mojimi deťmi! S dôverou vstúpte pod môj ochranný plášť. Milujeme vás, deti. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.