Nedeľné sv. omše

15.08.2003 - prostredníctvom Martina - 8. výročie zjavení

Moje deti!
     Dnes vás všetkých volám k modlitbe lásky, ktorá zmení vaše srdcia. Srdcia celého sveta prahnú po pokoji a láske, pretože sú stvorené pre Božiu lásku. Dovoľte Bohu zmeniť a naplniť vaše srdcia, aby rozkvitli pokojom a začali si vážiť dar života a lásky. Modlím sa, aby sa vaše srdcia nestali tvrdými skalami, ale srdciami ľudskými, ktoré vedia milovať. Som šťastná, deti moje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.