Nedeľné sv. omše

15.05.2003 - prostredníctvom Simony

Dietky moje drahé!
     Ja, vaša Matka, i dnes prichádzam, aby som vás uistila o mojej láske voči vám. I dnes vám chcem povedať: Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Dietky, moje srdce je také veľké, že láskou objíma celý svet. Preto, deti, otvorte svoje srdcia a prijmite túto lásku. Vstúpte do mojej lásky a ja vás privediem k Ježišovi. Nebojte sa. Sme stále s vami.
     Veľmi vás, deti, milujeme a ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.