Nedeľné sv. omše

15.03.2003 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Milujem vás. Deti, toto je čas milosti, preto proste Boha o milosti, ktoré tak potrebujete. Nebojte sa prosiť. I dnes vás chcem vyzvať, aby ste sa viackrát za deň zastavili a pozdvihli svoje srdcia k Bohu. Nech každý jeden váš skutok je neustálou oslavou Božieho milosrdenstva. Deti, v túto dobu je k vám Božie milosrdenstvo veľmi naklonené a túži vás celých preniknúť. Deti, toto je čas obnovy. Preto zastavte sa a ponorte sa do hlbokej modlitby, v ktorej pocítite, ako veľmi vás milujeme. My vám dáme poznanie. Duch Svätý prenikne vašu myseľ i srdce. Deti, nechajte sa obnoviť Ježišom. Som stále s vami a teším sa z každého vášho úsilia o vašu duchovnú obnovu.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.