Nedeľné sv. omše

15.01.2003 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Milujem vás. Deti, dnes vás chcem opäť vyzvať, aby ste utvorili pevné puto jednoty vo vašich rodinách. Je veľmi dôležité, aby ste v túto dobu viac pristupovali k sviatostiam a otvorili svoje srdcia Nebeskému Otcovi. Deti, nebojte sa, nebojte sa odovzdať svoje srdcia a svoju vôľu Nebeskému Otcovi. Iba jeho láska a sila vám pomôžu prekonať všetky nástrahy, ktoré číhajú na vaše rodiny, na moje rodiny. Deti, nebojte sa, sme stále pri vás, a preto i vy túžte po stretnutí s nami.
     Tak veľmi vás milujeme, dietky, a ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.