Nedeľné sv. omše

15.11.2003 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     I dnes prichádzam, aby som vaše srdcia naplnila láskou, mojou materinskou láskou a pokojom. Deti, chcem vám povedať, aby ste tento Boží čas, ktorý teraz je, aby ste ho využili. Tento čas je časom obrátenia a milostí. Ježišovo i moje materinské Srdce sú zvláštnym spôsobom pre vás otvorené. Túžime, aby ste vstúpili do našich sŕdc. Chceme vám dať všetko a chceme, aby ste prišli s otvorenými srdcami, aby sme vás mohli naplniť všetkými milosťami, ktoré tak veľmi potrebujete. Ako veľmi vás milujeme. A ako veľmi túžime, aby ste prišli a prijali lásku našich sŕdc a túto lásku, naplnení Božím Duchom, rozdávali vôkol seba.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.