Nedeľné sv. omše

15.09.2002 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes na môj sviatok by som vás chcela povzbudiť: Deti, nech by bolo vaše utrpenie akékoľvek ťažké a vaše problémy veľké, je tu stále Boh. Deti, všetko dajte Bohu Otcovi s láskou. Nič nie je také ťažké, čo by on nemohol zmeniť. Deti, dajte svoje životy Bohu, a pocítite jeho milosrdnú lásku. Pocítite, že on vedie vaše životy. Chcem, aby ste na to pamätali stále.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.