Nedeľné sv. omše

15.08.2002 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Všetkých vás žehnám svojim materinským požehnaním. Dnes vás volám, aby ste prehĺbili modlitbu srdca a modlitbu lásky. Odložte strach a nedôveru v Božiu lásku a dovoľte, aby Boh vstúpil do vášho života. Deti, pozrite v akom stave sa svet nachádza! Dovoľte Bohu, aby vás vytrhol z tejto biedy. Len On to môže urobiť. Preto Boha a modlitbu k nemu dajte do stredu vášho života a do vašich rodín. Deti, modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


15.08.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     V dnešný deň jasám, lebo mi bola z Božej vôle udelená veľká milosť, že ma Ježiš zobral k sebe do neba. Ďakujem nesmiernej Božej dobrote, že mi otvorila brány neba a mohla som vstúpiť do toľkej vznešenosti. Som celkom blízko pri mojom milovanom Synovi, ktorému som sa celá odovzdala hneď pri zrode jeho života v mojom lone. Cez celý môj život som žila pod vplyvom Božieho riadenia. Podriadila som sa vždy plneniu Božej vôle, nech bola akákoľvek zložitá a ťažká. Deti, chcem, aby ste sa naučili vždy byť celkom blízko pri Ježišovi. Ak si začnete častejšie uvedomovať jeho prítomnosť medzi vami, budete oveľa šťastnejší. Uvedomte si počas dňa, že je pri vás Ježiš a má vás veľmi rád. Hovorím vám to, lebo som žila a žijem pri Ježišovi. Každý, kto sa rozhodne prijať a hlbšie prežívať Ježišovu prítomnosť blízko seba, zistí, že už nejestvuje nič lepšie a hodnotnejšie. Nikdy mu nič nebude chýbať. Chcem a túžim, aby ste boli vždy šťastní, tak sa rozhodnite žiť v prítomnosti Ježiša Krista. Vaše srdcia budú jasať veľkou radosťou, ako moje. Neodmietnite toto moje želanie, veď túžite byť šťastní.