Nedeľné sv. omše

07.07.2002 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste nemali strach z vojen, z hrozného prenasledovania a všetkej zloby. Opäť vám chcem pripomenúť, že v Srdci môjho Syna a v mojom Nepoškvrnenom Srdci, nájdete útočisko. Preto sa denne zasväcujte naším láskou spojeným srdciam. Môj Syn a ja do nich skrývame celý svet a ochránime ho pred jeho biedou. S dôverou sa na nás obráťte a nikdy nebudete sami. Útočisko v našich srdciach nájdu kňazi, rehoľníci, chudobní, bohatí, chorí i zdraví, veriaci i tí, ktorí nepoznajú Božiu lásku. Toto všetko vám hovorím z veľkej Božej lásky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


15.07.2002 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Veľmi vás milujem. Deti, nechajte sa preniknúť touto mojou láskou. Láska môjho Syna a moja voči vám je nekonečná. Deti, my milujeme každého človeka. Na každom jednom z vás nám veľmi záleží. Milujeme vás takých, akí ste. My vás milujeme i s vašimi chybami. Deti, mnohí si myslia, že keď urobia nejakú chybu, budeme ich menej milovať. Nie! My vás milujeme takých, akí ste. Deti, sme šťastní, keď si sami uvedomíte svoje chyby a prijmete ich a potom sa snažíte napraviť nedostatky vo svojom živote. Ale sami to, deti, nedokážete. Preto obráťte sa na Srdce môjho Syna a moje Srdce a my vám pomôžeme. Čo dnes od vás chcem je, aby ste si uvedomili, že vás milujeme takých, akí ste a aby ste prežili túto našu lásku.
     Veľmi vás, deti, milujeme a ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.