Nedeľné sv. omše

06.06.2002 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás volám, aby ste si po tieto dni hlboko uctili Srdce môjho Syna a moje Srdce, ktoré vás tak veľmi milujú nežnou láskou. Deti moje, otvorte svoje srdcia, pretože z našich láskou spojených sŕdc vytekajú veľké milosti. Neodvrhujte našu lásku, ktorá si tak veľa vytrpela pre vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


09.06.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vám chcem povedať, že každý jeden z vás je drahý môjmu Srdcu. Modlite sa každý deň a proste Ježiša, aby vás obdaril dôverou v jeho pomoc a lásku. Deti, môj Syn a ja sme stále s vami a chceme vo všetkom stáť pri vás. Prichádzam na toto miesto medzi vás, aby som vás presvedčila o Božej a mojej láske. A to, že som tu, je dar pre vás od milujúceho Srdca môjho Syna. Preto mu za to ďakujte.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


13.06.2002 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám za každé jedno posolstvo, ktoré ste prijali do svojho života.
     Dnes vás volám, aby sa každý z vás stal svedectvom Božej lásky vo svojich rodinách a všade tam, kam vás Boh povedie. Veľkú Božiu lásku, ktorú prežívate a čerpáte počas modlitby, rozdávajte všade vôkol seba. Deti, svedčite o veľkej Božej láske, aby tí, ktorí kvôli biede tohto sveta prestali veriť v Božiu lásku, v ňu opäť začali veriť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


20.06.2002 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes sa k vám prihováram ako Matka všetkých mojich detí na celom svete. Deti, tak veľmi by ste chceli zmeniť svet svojim úsilím. Akokoľvek by ste sa snažili, nepodarilo by sa vám to. To môže urobiť len Boh svojou láskou cez vaše srdcia. Preto vás volám, aby ste sa modlili za tých, ktorí sa nemodlia, aby ste môjho Syna v Eucharistii prijímali za tých, ktorí ho neprijímajú a aby ste konali skutky milosrdenstva za tých, ktorí ich robiť zabúdajú. Deti, svetu môžete pomôcť len tým, že sa budete s veľkou láskou k Bohu obetovať za svojich blížnych a pre svojich blížnych.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


27.06.2002 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Všetkých vás hlboko vnáram do svojho materinského Srdca, ktoré vás tak nekonečne miluje. Deti, chcem vám povedať, že toto štvrtkové posolstvo je posledné. Chcem, aby ste dôkladnejšie a hlbšie žili moje posolstvá a preto vám budem posolstvo odovzdávať len každého pätnásteho v mesiaci. Viem, že mnohých vás toto dnešné posolstvo zarmúti. Nebuďte smutní, ale nech vás poteší to, že aj naďalej z veľkej Božej lásky budem denne medzi vás prichádzať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.