Nedeľné sv. omše

03.01.2002 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     milujem vás. Deti, nastal Nový rok. Chcela by som vám povedať, aby ste s úprimným srdcom poďakovali Bohu za uplynulý rok, aby ste mu poďakovali za to, že vám pomáhal, aby ste mu poďakovali za každú udalosť a za každého človeka, ktorý vstúpil do vášho života a taktiež chcem, aby ste mu už vopred poďakovali za každého človeka, s ktorým sa stretnete, a aby ste mu dôverovali. Deti, je veľmi dôležité, aby ste sa naučili za všetko ďakovať.
     I ja vám ďakujem, že ste počuli moje volanie.


06.01.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Na začiatku tohto Nového roku vás všetkých žehnám svojim materinským požehnaním. Dnes vás volám, aby ste sa nechali obnoviť Ježišom, aby ste boli tvorcami pokoja a šíriteľmi Ježišovej lásky, ktorá je nesebecká, obetavá a milujúca v každom prípade. Deti, chcem od vás, aby ste žili moje posolstvá vy všetci, čo ste tu, a všetci tí, ktorí sa stretnú s mojimi posolstvami lásky.
     Ďakujem, že ste počuli moje volanie.


10.01.2002 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Veľmi vás milujem. Deti, mnohé z vás sú smutné. Dovoľte Ježišovi, aby vás naplnil svojou nekonečnou láskou. Deti, zbytočne sa trápite kvôli veciam tohto sveta, ktoré vás nemôžu urobiť naozaj šťastnými. Ale, deti, môj Syn - Ježiš, On túži po vašej láske a pozornosti. On túži po tom, aby vás mohol urobiť skutočne šťastnými. Preto, deti, zastavte sa, kľaknite pod kríž a v tichosti úplne odovzdajte svoje srdcia Ježišovi, aby vás On mohol preniknúť svojou láskou. Tak veľmi vás milujeme, deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.01.2002 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     milujem vás. Deti, dnes vidím, ako túžite po viere, ako túžite po spojení s Bohom v modlitbe. Ale deti, nedajte sa odradiť, keď sa vám nedarí modliť sa. Nečakajte počas modlitby na zázraky, ale túžte po živom Bohu. Túžte po Bohu v Oltárnej Sviatosti a keď k vám príde, nechajte na seba pôsobiť jeho lásku a bezhraničný pokoj. Potom mu poďakujte, že prišiel. Deti, nepochybujte o tom, že Boh k vám prichádza ale verte v to. Vedzte, že prichádza a to živý. Nebojte sa, ja vám pomôžem, pretože vás milujem.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


24.01.2002 - prostredníctvom Simony

Drahé deti,
     ďakujem vám za vaše modlitby a povzbudzujem vás, aby ste i naďalej vytrvali v modlitbách. Deti, modlite sa v túto dobu viac za pokoj. Je veľmi dôležité, aby ste sa zaň modlili. Nielen za pokoj medzi štátmi ale hlavne za pokoj v srdciach. Veľmi vás, deti, milujem. Nezabudnite, pokoj vo vašich srdciach a dušiach - ten je veľmi dôležitý.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


31.01.2002 - prostredníctvom Simony

Moje dietky,
     milujem vás. Chcem vám povedať, že kedykoľvek sa cítite osamelé, opustené, sklamané, ja som s vami. Kedykoľvek sa cítite zabudnuté, ja som pri vás. Som s vami, keď ste samé i keď si plníte svoje povinnosti. Som s vami, keď ste smutné i vtedy, keď sa radujete. Som s vami a čakám, kedy ma poprosíte o pomocnú ruku. Deti, nezabudnite, som vaša Matka a chcem vám pomáhať.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.