Nedeľné sv. omše

15.10.2002 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Veľmi vás milujem. Milujem vás láskou, akou len Matka miluje svoje deti, láskou jednoduchou, milosrdnou. Deti, som stále s vami. Je dôležité, aby ste na to mysleli. Všetkých vás objímam svojou láskou. Vždy, keď budete ubolené, utiekajte sa pod moju ochranu. Deti, vstúpte do môjho náručia. Ponorte sa do lásky môjho Syna a mojej a pocítite lásku našich spojených sŕdc. Je dôležité, aby ste neustále otvárali svoje srdcia našej spojenej láske, a tak prijali milosti, ktoré vám naša láska prináša. K tomu je potrebné, aby vaše srdcia boli čisté. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.