Nedeľné sv. omše

06.12.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, v dnešný deň som prišla do Božieho chrámu, lebo vám chcem povedať: Pred niekoľkými dňami sa pred vami otvorili dvere, ktorými ste vkročili do adventného obdobia. Svätá Cirkev vám každý rok určí toto obdobie, aby ste sa dobre pripravili na narodenie môjho Syna. Vy ale neviete správne prežívať adventný čas. Neuvedomujete si, čo v sebe skrýva. Tento čas máte všetci prežívať vo veľkej a úprimnej radosti. Zaumieňte si, že prežijete adventný čas v modlitbe. Utiahnite sa a hlbšie rozjímajte nad tajomstvami radostného ruženca. Keď sa budete tento svätý ruženec modliť, dovoľte, aby vám veľké pravdy z Ježišovho života, ktoré sú doň vložené, celkom prenikli vaše srdcia. Keď tieto veľké skutočnosti hlboko prežijete, budete oveľa úprimnejšie a radostnejšie čakať príchod môjho Syna. Hlbšie sa zamyslite nad tým, koho to očakávate. Nebeský Otec vám chce v adventnom čase darovať mnoho Božích milostí, ale je potrebné, aby ste otvorili svoje srdcia a boli schopné ich prijať. Deti, úprimne sa rozhodnite, že začnete hlbšie prežívať tajomstvá viery v Ježiša Krista. Viera v sebe skrýva veľa pokladov. Deti, nezabúdajte, že vás veľmi milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.12.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Žehnám vás, a chcem vám povedať:
     Keď budete sláviť narodenie môjho Syna a budete sa tešiť z toho, že sa narodil aj vo vašich srdciach, proste ho, aby svojim prebývaním vo vás, vás uzdravil zo všetkého, čo nie je od neho. Aby ste posilnení jeho milosťou mohli opäť vykročiť v jeho šľapajach.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.12.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Prichádzam, aby som vám povedala:
     Ste v adventnom období, ktoré vám má celé pomôcť k zmene vášho života. Každým jedným dňom vám z adventného obdobia ubúda a každým jedným dňom ste bližšie k oslave narodenia Pána. Stále si ale dostatočne neuvedomujete, aké veľké udalosti cez Vianoce prežívate. Tešíte sa na Vianoce z materiálneho hľadiska. Stále rozmýšľate, čo treba k Vianociam pripraviť. Ste netrpezlivé, lebo si chcete pripraviť bohatý stôl z rôznymi pokrmami. Netrpezlivo čakáte, aké darčeky vám vaši blízky pripravia. Máte veľmi rozhárané myšlienky a preto vám najhlavnejšia podstata Vianoc uniká. Preto vám hovorím, aby ste sa stíšili. Každým jedným dňom sa pripravujte na príchod môjho Syna v úprimnejšej modlitbe. Aj v čase, keď sa v Betleheme Ježiš narodil, boli ľudia bohatí, ale aj chudobní. Sám Ježiš sa narodil vo veľkej biede. Nebeským Otcom bol určený, aby vo svojom živote vykonal veľké veci a aj napriek tomu prišiel na svet, ako najbiednejšie dieťa celého sveta. Týmito slovami vám chcem povedať, pochopte už, že v očiach Nebeského Otca materiálne bohatstvo, nemá žiadnu cenu. V očiach Nebeského Otca má veľkú cenu to, či ste bohatí na dobré skutky a či sa úprimne snažíte o prehĺbenie kresťanského života. Hovorím vám, že ešte je určitý adventný čas pred vami, nepremárnite ho, ale dajte si predsavzatie, že sa zo všetkých svojich síl pousilujete nepáchať nijaký hriech. Ak si dáte takéto predsavzatie a vytrváte v ňom, po čase sa už nebudete dopúšťať toľkých všedných hriechov. Ak od vás žiadam zmenu vášho života, myslím tým nápravu v malých priestupkoch. Ak niekto niečo dokáže, musí sa k tomu obdivuhodným výkonom dopracovať cez mnohé zrieknutia sa niečoho a mnohé obete. Ani jeden človek sa k sláve nedopracoval hneď. Každý správny čin si vyžaduje určité zrieknutie sa niečoho, ale vždy sa to oplatí.
     Deti, pouvažujte nad týmito mojimi slovami. Všetky tieto slová vám hovorím s veľkou láskou. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.12.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Deti, ešte máte pár dní z adventného času na prípravy, aby ste s úprimnou radosťou a láskou prežívali veľké tajomstvo Ježišovho príchodu na tento svet. Ja tento krátky čas využijem tak, že vám poviem tieto slová: Deti, keď sa blíži deň spomienky na vaše narodenie, máte veľa práce, lebo pripravujete rozličné pokrmy na tento deň. Chcete, aby ste všetkého mali dostatok. Všetkým prípravám na tento deň venujete veľmi veľa času. Nechcete pochopiť, že všetko, čo sa deje a čo je na tomto svete, nemá trvácnosť, ale raz všetko pominie. Deti, všetci sa pripravujete na oslavu narodenia Ježiša iba po materiálnej stránke. Pripravujete mnohé pokrmy. Máte veľmi veľa práce. Chcem vám ale povedať, aby ste sa zastavili. Venujte svoju pozornosť aj potrebám vašich duší a sŕdc. Nezabúdajte, že tak ako vaše telá každý deň potrebujú pokrm a nápoj, tak aj vaše duše a srdcia potrebujú pokrm a nápoj, a tým pokrmom a nápojom je modlitba, rozjímanie nad niektorým tajomstvom viery, pristupovanie k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu. O niekoľko dní budete mať v tejto farnosti spoločnú svätú spoveď k Vianociam. Chcem vás povzbudiť a zároveň aj pozvať, aby ste k nej všetci pristúpili. Keď vás niekto úprimne niekde pozve a povie vám, že vás bude čakať, a ak vám na tom človeku skutočne záleží, zvyčajne neodmietnete a idete, kam ste pozvaní. Neodmietnite moje pozvanie a nesklamte Nebeského Otca, ktorý čaká na každého jedného z vás. Tak ako si pripravujete a dôkladne čistíte svoje domovy, tak sa svedomite pripravte na svätú spoveď a choďte na ňu. Zdôverte sa Nebeskému Otcovi úplne so všetkým. Oľutujte všetky svoje hriechy. Nebeský Otec vám všetky vaše hriechy odpustí, lebo je bezhranične láskavý. Nech sa po svätej spovedi vaše duše a srdcia trblietajú ako najčistejšie zrkadlá. Ježiš sa pred mnohými rokmi v Betleheme narodil vo veľkej chudobe. Veľa ľudí ho s radosťou čakalo a privítalo, ale mnoho ľudí ho aj odmietlo. Vy si každý rok Ježišovo narodenie pripomínate. Keď príde deň, v ktorom si budete pripomínať a prežívať jeho narodenie, majte svoje duše a srdcia plné úprimnej radosti a lásky. Chcem, aby ste pristupovali k svätému prijímaniu, ale s čistými dušami a srdciami. Prijmite Ježiša do svojich duší a sŕdc a dovoľte mu, aby si v nich mohol urobiť svoj príbytok, ktorý si vystelie teplou láskou, ktorú v nich nájde. Dovoľte, aby sa v nich zohrial. Prežite tohtoročné Vianoce s novonarodeným Ježišom vo svojich dušiach a srdciach. Ježiš vám chce darovať mnoho Božích milostí. Božie milosti sú oveľa cennejšie ako všetky hmotné dary, prijmite ich od neho.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.12.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes prichádzam do domu vášho Otca, aby som vám povedala. Deti, tak dlho ste čakali na narodenie Ježiša Krista. Pred nejakým časom vám ho Nebeský Otec daroval. Bolo to v noci. V túto noc sa udiali veľké veci. Vy ešte stále nie ste schopné prežívať tajomstvo Ježišovho narodenia. Keby ste to vedeli, mali by ste z tejto noci oveľa úprimnejšiu a väčšiu radosť. Chcem vám povedať. Keď prídete do Božieho chrámu, pozrite sa na Ježiša položeného v jasliach. Je tam tak sám. Pristúpte k nemu a prihovorte sa mu. On vás bude počuť. Deti, ešte stále prežívate Ježišovho narodenie. Majte preto svoje srdcia naplnené láskou. Radujte sa, že vám Nebeský Otec daroval svojho syna. Daroval vám ho, lebo vás veľmi miluje. Ja vás tiež veľmi milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.