Nedeľné sv. omše

01.11.2001 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     dnes vás volám, aby ste svoj život dali Ježišovi, aby váš život bol odrazom jeho života. Pozorne mu načúvajte každý deň, aby ste vedeli, čo si od vás žiada a čo chce cez vás uskutočňovať. Deti, odovzdajte sa Ježišovi a Ježiš vás urobí svätými.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


04.11.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti,
     svetu chýba láska a sila odpúšťania. Preto je vo svete toľko nepokoja a vojen. Deti, modlite sa za to, aby si ľudia dokázali navzájom odpúšťať. Vo svete zavládne pokoj len vtedy, ak ľudia budú nasledovať nášho Pána, ktorý z lásky z kríža odpustil vám všetky hriechy.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


08.11.2001 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     aj dnes sa k vám prihováram s materinskou láskou. A chcem od vás, aby ste si uvedomovali, že všetko, čo dostávate od Boha cez modlitbu, máte vkladať do vašich skutkov. Keď sa modlite, aby ste videli, že vaša modlitba cez vaše skutky prináša ovocie. Nedopustite, aby Božia láska ostávala len pri vás, ale dovoľte, nech ju cez vás cítia tí, s ktorými žijete.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.11.2001 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     dnes vás volám, aby ste hlbšie prežili to, že každý jeden z vás je stvorený Božími rukami. Boh stvoril celú zem a všetok život na nej. A tak každý jeden z vás je stvorený dlaňou jeho ruky. On sa stará o všetko ostatné. O čo skôr sa postará o vás, keďže ste stvorený na jeho obraz. Preto si nerobte starosti, čo budete robiť zajtra. Vždy prenechajte zajtrajšok a každý okamih dňa Otcovej starostlivosti a nikdy vám nič nebude chýbať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


22.11.2001 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Mnohé z vás cítia prázdno vo svojom srdci a chcú ho niečím zaplniť. Útechu hľadáte v materiálnych veciach, ktoré vám vaše srdce naplnia radosťou len na malý okamih. Cítite, že blížni vôkol vás sú vám akosi vzdialení, ba nedokážete ich prijať. Deti, to svedčí o nedostatku lásky vo vašom srdci. Preto otvorte srdce Ježišovi a proste ho o lásku. On vás ňou naplní a tak sa už nikdy nebudete cítiť prázdne.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


29.11.2001 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás volám, aby ste boli každý deň otvorené Božej milosti. Dovoľte, aby Boh mohol cez vás naplno uskutočňovať svoje dielo. Preto nezväzujte seba, svoje ruky svojimi želaniami, ale buďte pripravené na to, čo Boh chce cez vás uskutočňovať a to v každom okamihu dňa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.