Nedeľné sv. omše

04.10.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, opäť vás pozývam k modlitbe sv. ruženca. V tejto modlitbe sa prihovárate k Nebeskému Otcovi a Pánu Ježišovi a ďakujete im za ich pomoc. Nech je vám svätý ruženec mocou a posilou vo vašich trápeniach. Dietky moje, rady prichádzajte pred Sviatosť Oltárnu. Keď budete mať veľký problém, príďte do Božieho chrámu a proste môjho Syna, ktorý tam na vás s veľkou radosťou čaká, o pomoc. Ak bude táto vaša prosba milá Bohu, vedzte dietky, že Nebeský Otec túto vašu prosbu vypočuje. Deti, rady sa modlievajte svätý ruženec a navštevujte Sviatosť Oltárnu. Oni vám budú jedinou útechou vo vašich trápeniach.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


07.10.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Deti, aj dnes vás volám k modlitbe svätého ruženca. Deti moje, modlite sa radostne, aby vďaka tejto radostnej modlitbe vo vás rozkvitala radostná viera. V modlitbe je vám Boh tak blízko, preto sa neustále pomocou modlitieb vnárajte do jeho prítomnosti a vďaka vám, nech všetci, čo sa s vami stretnú, poznajú, že Boh je Bohom lásky. Spolieham sa na vás.
     Ďakujem vám, deti, že ste opäť počuli moje volanie.


11.10.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé dietky!
     Dietky moje, rady sa modlievajte vo vašich rodinách. Rady sa modlievajte najmä svätý ruženec. Zhromaždite sa celá rodina a modlite sa spoločne svätý ruženec s radosťou a pokojom. Dietky moje, tak veľmi sa zaoberáte starosťami tohto sveta, že zabúdate na duchovné veci. A preto vás prosím, rady si čítajte zo Svätého písma. Ak budete mať nejaký problém, alebo nejakú otázku, odpoveď nájdete vo Svätom písme. Dietky, rady sa modlievajte svätý ruženec vo vašich rodinách a čítajte si zo Svätého písma.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.10.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti,
     Deti, Nebeský Otec ma opäť posiela z veľkej lásky k vám. Jeho láska k vám je nekonečná. On vás tak miluje, že obetoval svojho jediného Syna aby vás zachránil. Ale vy sa za túto jeho lásku odplácate urážaním a opovrhovaním. Tieto vaše hriechy ho veľmi zraňujú. Zraňujú všetkých nás. Dietky, prosím, prestaňte páchať hriech. Hriech sa vo vás veľmi udomácnil. Modlite sa, aby ste dokázali odstrániť hriech z vašich sŕdc. Neodplácajte sa za lásku nenávisťou.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


25.10.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Dietky moje, modlite sa za pevnú vieru. Modlite sa, aby vaša viera neochabovala ale aby sa vzmáhala a rástla. Vaša viera je často ohrozovaná vplyvom vášho okolia. Diabol pôsobí v skrytosti. Chce vás obrať o všetku vašu vieru. Ale vy sa nebojte. Najsvätejšia Trojica a ja budeme vždy s vami. Ak budete mať nejaké pokušenie, proste nás o pomoc. A vedzte, dietky, že pomoc príde. Prosím, modlite sa za pevnú vieru pre všetkých ľudí.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.