Nedeľné sv. omše

02.09.1999 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Nesmierne vás všetky milujem. Deti, i dnes by som vás chcela vyzvať, aby ste mi odovzdali všetky vaše problémy a ťažkosti a ja ich predložím Bohu Otcovi ako dar. Dietky, v tento čas ste veľmi utrápené. Utrápené pre nedostatok lásky, radosti a pokoja. Deti, prečo ich neprijímate, keď vám ich každodenne ponúkam? Prečo nimi opovrhujete? Keby ste ich prijali do svojho srdca, nezaťažovali by ste sa toľko. Deti, všetkých vás milujem bez rozdielu a chcem, aby ste sa modlili za deti, ktoré nechcú prijať Boha do svojho života a urážajú ho svojimi skutkami a niektoré dokonca popierajú jeho existenciu. Viem, že je ťažké modliť sa za tých, ktorí vám ubližujú, ale nech je vám posilou to, že ja milujem všetkých, i tieto moje deti. Modlite sa za ne, prosím.
     Ja vás všetkých nesmierne milujem a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


05.09.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti moje!
     Veľmi vás milujem a chcem vám povedať, že iba s vašou pomocou môžem zachrániť a pomôcť dušiam, ktoré sú stratené a žijú v hriechu. Deti, chcem, aby ste sa každý zamysleli nad sebou. Uvedomte si, deti, či chcete konať dobro, alebo zlo. Či chcete byť s Bohom, alebo so satanom. Rozhodnite sa, pretože táto doba je dobou rozhodnutia. No uvedomte si, že ste stvorení pre lásku. Ak chcete byť s Bohom, potom nech aj vaše skutky tomu nasvedčujú. Deti, prosím vás, dajte sa do rúk Boha.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.09.1999 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky, moje drahé rodiny! Milujem vás. Dnes by som vás chcela vyzvať k jednote. Deti, uvedomte si, že ste členmi kresťanských rodín, a že Ježiš Kristus má byť ich hlavou. Deti, postavte Ježiša uprostred, lebo On má byť náplňou vášho dňa a každého momentu. Uvedomte si, že Ježiš prebýva vo vašich srdciach, a preto milujte Ježiša vo všetkých blížnych. Zjednoťte sa v Ježišovi Kristovi, ktorý vás nesmierne miluje. I ja vás veľmi milujem a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


16.09.1999 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky! Nesmierne vás milujem. Deti, som tak šťastná, keď sa modlíte, a preto i vy buďte vtedy šťastné. Deti, chcem, aby sa vaša viera stala vierou živou. Nech je vám radosťou svätá omša a sväté prijímanie, nech je vám radosťou to, že Ježiš vás nesmierne miluje. Deti, nebuďte také smutné, nešťastné a utrápené. To všetko mi odovzdajte a namiesto toho naplňte svoje srdcia radosťou. Dietky, nesmierne vás milujeme, nesmierne. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


23.09.1999 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Milujem vás. Milujem vás všetkých bez rozdielu. Deti, dnes vás chcem opäť vyzvať k modlitbe za môjho najmilšieho syna - za Svätého Otca. Deti, blíži sa rok 2000 a niektorí očakávajú niečo zlé a iní zasa dobré. Deti, Svätý Otec sa snaží duchovne pripraviť všetkých veriacich a preto pomôžte mu svojimi modlitbami. I vy sa pripravujte, aby ste doň mohli vkročiť plní lásky, radosti a pokoja. Modlite sa. V príprave vám pomôže i svätá spoveď a sväté prijímanie. Deti, buďte plné lásky a trpezlivosti. V trpezlivosti je láska. Milujem vás, dietky moje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


30.09.1999 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Milujem vás. Tak veľmi vás všetkých milujem a objímam vás. Deti, vstúpte do môjho náručia a nechajte sa mnou viesť. Vždy, keď si myslíte, že už nevládzete, poďte ku mne a ja vás ponesiem za Pánom Ježišom. Odovzdajte mi všetky vaše starosti. Nezaoberajte sa vecami, ktoré vám ničia váš duchovný život, ale začnite rozvíjať vašu dušu. Nezabúdajte na čítanie Svätého písma a na rozjímanie nad ním. Využívajte každú chvíľu byť s Ježišom, ktorý vás nesmierne miluje spolu so mnou.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.