Nedeľné sv. omše

01.04.1999 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Som veľmi šťastná, moje deti, že Boh a Pán mi dovolil i dnes prísť sem k vám. Deti, chcem, aby ste svoje srdcia mali čisté a otvorené vždy dokorán pre môjho Syna a vášho Boha. Deti, chcem, aby ste niesli svoj každodenný kríž bez reptania. Veď váš Pán Ježiš Kristus niesol za vás kríž, no on nereptal, ale niesol ho s veľkou láskou. On z lásky sa obetoval za nás. Deti, milujte všetkých tých, ktorí vás nemilujú. Modlite sa, modlite sa za tých, ktorí vami opovrhujú. Rozdávajte lásku a pokoj ako váš Pán. Veď On vždy miloval všetkých i tých, ktorí ním opovrhovali. Ja, vaša matka, som vždy s vami a nikdy vás neopustím.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


03.04.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes za vami prichádzam s obrovskou radosťou. Veľmi sa radujem, lebo Ježiš vstal zmŕtvych. Moje srdce je naplnené radosťou, lebo Ježiš žije. Moje srdce, ktoré bolo tak veľmi zranené keď som videla všetko to Ježišove utrpenie a nakoniec aj jeho smrť na kríži sa teraz veľmi teší, lebo Ježiš nezomrel naveky. On po troch dňoch vstal. Je živý a to naveky. To, že Ježiš je medzi živými, je najlepší liek na moje všetky strasti, ktoré som prežila. Radujem sa, lebo Ježiš je mocný. On premohol satana a roztrhol okovy večnej smrti. On je víťaz. On zvíťazí nad každým zlom. On panuje nad celým svetom.
     Deti, nech sa vaše srdcia zapália veľkým plameňom radosti z toho, že máte svojho Pána živého. Tešte sa z tohto veľkého dňa spolu s celou svätou Cirkvou. Nech vaše srdcia veľkým hlasom spievajú: Aleluja, aleluja, aleluja.


04.04.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes celé nebo je vo veľkej oslave spolu s celou zemou. Všetci sa tešíme spoločne, že môj Syn zlomil osteň smrti a tak daroval vám, deti moje, život - život večný. Moje deti, chráňte si ho a nedajte si ho vziať. Uvedomte si, že do neba sa môžete dostať vďaka tejto láske, ktorá sa obetovala za vás. Táto láska nezostala v hrobe, ale na tretí deň vstala z neho. Táto láska, deti, je Ježiš. On dal veľkú obetu za vás. Preto pamätajte, že to nebola lacná obeta, ale Božia obeta, Božia láska k človeku. Deti, dajte svojim životom poznať, že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych a tešte sa z tohto dňa, ktorý spoločne dnes oslavujeme.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje volanie.


08.04.1999 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     I dnes prichádzam sem k vám, lebo Boh a Pán skrze mňa vám prináša lásku a pokoj. Lásku preto, aby vaše srdcia neboli tvrdé, ale vždy otvorené dokorán na prijatie Božej lásky. Deti, chcem, aby ste prijali lásku od Boha Otca a rozdávali ju všetkým blížnym, vašim bratom a sestrám. Boh vám dáva lásku a podáva vám svoju pomocnú ruku. Pokoj preto, aby vaše srdcia ho prijímali s veľkou láskou a dokázali ho šíriť ďalej.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


15.04.1999 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     I dnes prichádzam a prinášam vám posolstvo od môjho Syna a vášho Spasiteľa Ježiša Krista. Prichádzam, lebo vaše srdcia sú ešte vždy tvrdé. Vy, deti, otvorte svoje srdcia dokorán a prijmite do nich lásku s veľkou radosťou od Pána. Deti, chcem, aby ste si čítali zo Svätého písma a rozmýšľali nad každým jedným slovom. Deti, otvorte s láskou vaše srdcia pre Božie Slovo. Deti, vy si Slovo Božie iba vypočujete, ale nerozmýšľate nad ním a nežijete ho. Deti, začnite žiť podľa evanjelia. Deti, vaše uši sú hluché, vaše oči slepé a nechcú dovoliť, aby láska mohla do vás vstúpiť a vo vás žiť. Nechcú, aby ste sa stali živým evanjeliom! Vy, deti, nedajte sa otupiť, nedajte sa zaslepiť, ale začnite žiť pre lásku a pokoj to, čo vám Boh dáva a každým dňom prináša.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


22.04.1999 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, som šťastná, že Boh váš Otec mi dovolil prísť sem k vám. Deti, láska je to čo vám ešte stále chýba. Vaše srdcia sa nechcú otvoriť pre lásku. Vy, deti, nechcete ju žiť. Deti, modlite sa srdcom a s radosťou, aby tak vaše kamenné srdcia sa mohli otvoriť láske, aby ste ju rozdávali a šírili ďalej. Deti, moje srdce krváca, je celé doráňané keď vidím, že neprijímate lásku, ktorá je vám zosielaná Nebeským Otcom. Len s láskou a pokojom v srdci dokážete milovať a s láskou odpúšťať. Deti, vy ani neviete o aké milosti prichádzate. Ja, vaša Matka, vám nechcem ublížiť, ale chcem vám pomôcť, aby ste dokázali s láskou a v láske žiť.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


24.04.1999 - prostredníctvom Lucie

Deti,
     vaše srdcia začínajú podliehať strachu keď vidíte a počujete čo sa okolo vás deje. Preto k vám dnes prichádzam s naliehavou prosbou, aby ste sa navzájom jeden za druhého modlili - za pokoj v srdciach. Teraz je najdôležitejšie, aby ste sa začali modliť za pokoj vo vašich srdciach. Najprv potrebujete pokoj v srdciach. Keď vám ho Pán Ježiš vleje do sŕdc, potom sa vám bude ľahšie vyprosovať pokoj pre celý svet. Modlite sa za pokoj vo svete. V tomto čase sa nepokoj začína veľmi šíriť. Preto modlite sa za pokoj vo svete. Terajší svet veľmi potrebuje modlitby za pokoj vo svete. Pokoj je pre vás veľmi, veľmi potrebný. Všetky svoje modlitby obetujte aj na tento úmysel.


29.04.1999 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Ja, vaša matka, prichádzam, aby som vám mohla vliať do srdca lásku od môjho Syna. Deti, keď máte starosti a problémy, choďte do božieho chrámu, do chrámu Boha-Otca a pokľaknite si pred Sviatosť Oltárnu a vyžalujte sa Pánovi a vášmu Bohu. On s veľkou radosťou a láskou vyslyší vaše modlitby a prosby. Veď on je pánom celého sveta a celého vesmíru. Vy, deti, nebojte sa. Deti, i dnes vás prosím modlite sa, modlite sa za lásku vo vašich srdciach. Modlite sa, aby vaša viera bola silná a neochvejná.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.