Nedeľné sv. omše

04.03.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Každý z vás nosí vo svojom vnútri môj obraz. No väčšina z vás ostáva pyšnými a namyslenými. A ja vás chcem poprosiť o pokoru. Deti, snažte sa o pokoru, pretože iba cez ňu môžete prijímať všetky urážky, ktorými vás ľudia urážajú. Dokážete sa pozerať na nich s takou láskou s akou sa Ježiš pozeral na svojich nepriateľov. V dnešnej dobe je pokora veľmi dôležitá. Pokoru musíte, deti, cítiť vo svojej duši a vo svojom srdci. Vo svojom vnútri musíte objaviť to, čo je skryté vo vašej duši. Zasväťte mi vaše rodiny, štáty, mestá a Boh ich bude žehnať. Božia milosť spočinie na každom z vás a bude vás žehnať po všetky dni. A ja vás nikdy neopustím. Budem vás sprevádzať na každom kroku, budem pri vás pevne stáť a každý z vás bude pociťovať moju prítomnosť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.03.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sa sem prišli modliť, ale tak málo ste svoje srdcia a lásku v nich vložili do modlitby. Deti, zamýšľajte sa čo najhlbšie nad krížovou cestou môjho Syna. Zamyslite sa nad každým zastavením, nad každým okamihom, ktorý Ježiš prežil. Naučte sa od neho akú lásku vkladal do každého svojho skutku. Hoci jeho utrpenie ho na každom kroku umáralo, nikdy nezabúdal na lásku. Deti, cez túto pôstnu dobu naberte silu z Ježišovej cesty pre vašu životnú cestu sprevádzanú krížom. Deti, v každom okamihu prejavujte lásku a nezabúdajte, že každá cesta má svoj koniec. A cesta s Ježišom končí víťazstvom nad zlom a smrťou.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.03.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Ďakujem vám a nesmierne vás milujem. Ďakujem, že sa snažíte plniť moju prosbu o pokore. Deti, ste veľmi uponáhľané a vaše srdce je plné starostí a problémov. Na to je však jediný liek a to je modlitba - modlitba srdcom. Každému hovorte o viere, o Bohu, aká silná je jeho láska k vám. Boh vám pomáha a ponúka vám svoju lásku. On sám je tou láskou. Zabúdate však na jeho lásku a na jeho nesmiernu dobrotu. Ešte raz vám ďakujem. Ďakujem vám za vaše zasvätenie, ale nezabudnite ani na Boha. A pri všetkom čo robíte si spomeňte na Boha aspoň týmito slovami: Môj Bože milujem ťa a ďakujem ti za všetko.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


18.03.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     S akou nesmiernou láskou a milosťou vás pozdravujem. Každému, ale každému rozdávam veľké milosti. Ďakujem vám za vašu úprimnú lásku. Ďakujem, dietky, za vaše srdcia. Milujem vás a viem, že vaše srdce nie je schopné prijať toľké milosti. Vaše srdce je veľmi tvrdé, ale jedna z milostí prerazí vaše kamenné srdce. Boh vás nesmierne miluje. On vám pomáha v utrpení a v biede, ale vaše srdcia zabúdajú na jeho nesmiernu lásku prostredníctvom ktorej poslal na svet svojho Syna. Dietky, nezabudnite, že ľuďom je nemožné to o čom sú presvedčení, ale Bohu je všetko možné.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


22.03.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, Nebeský Otec sa v tomto čase veľmi raduje, lebo deti, ktoré prijal vo svätom krste za svoje, sa v hojnej miere vracajú prostredníctvom svätej spovede do jeho náručia. Každého prijíma z veľkou radosťou. Svoju lásku vám prejavuje tým, že vás opäť volá k sebe a je ochotný vám odpustiť všetko, čím ste sa voči nemu previnili. Chce vám darovať svoje milosrdenstvo.
     Deti, chcem vám povedať, aby ste sa išli zmieriť so svojim Otcom. Hovorím vám to vopred, aby ste mali dostatok času zamyslieť sa nad svojim doterajším konaním. Dobre sa pripravte na obnovenie priateľstva so svojím Nebeským Otcom. Nech je to úprimné a s pevným predsavzatím, že sa budete snažiť polepšiť sa. Nebeský Otec chce, aby ste mali svoje srdcia priezračné. Chce, aby ste ich mali naplnené láskou, aby sa jeho Syn, ktorý vstane zmŕtvych, v nich cítil ako človek, ktorého veľmi milujete.
     Deti, pozývam vás na svätú spoveď. Choďte na ňu v čo najväčšom počte. Nebeský Otec čaká s otvoreným náručím, aby vás zase privítal medzi svojimi deťmi, ktoré ochotne a s láskou plnia jeho svätú vôľu.


25.03.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať o nádeji. Nech sa vo vašom vnútri rozrastá nádej a všetko vám bude ľahšie. Radosť rozdávajte a úsmevom sa odplácajte všetkým, ktorí vás urazili. Nádej by ste mali mať takú, akú som mala ja, keď som videla svojho Syna umierať na kríži. Bola som veľmi zronená, ale v srdci som mala nádej, že môj Syn vstane zmŕtvych. Chcela by som vás ešte poprosiť o modlitby. Prosím, prosím modlite sa, aby vaše modlitby mohol Boh použiť na spásu mnohých ľudí.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.