Nedeľné sv. omše

02.02.1999 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chcem vám povedať, že satan v tento čas zvlášť ponúka bohatstvo - zlato a striebro pred vaše oči. Chce zastrieť oči, aby nevideli Božie veci. Chce strhnúť najmä mládež k svetským radovánkam a chce ju upäť na tento svet. Preto deti, viac sa modlite. Deti, nedá sa slúžiť dvom pánom, aj Bohu aj mamone. Viem, deti, že vy chcete slúžiť Bohu, no upozorňujem vás, aby ste sa vedeli včas brániť.


04.02.1999 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky, nesmierna je moja láska k vám, a tak i dnes prichádzam potešiť a posilniť vaše srdcia. Moje deti, ste veľmi ustarostené a unavené. Trápite sa a zaťažujete kvôli veciam tohto sveta. Deti, odpútajte sa od všetkých trápení a drobností, ktoré pominú a zamerajte sa na hodnoty nebeské. Moje deti, vari nie je láska viac ako všetky tieto veci? Vari nie je pokoj dôležitejší pre vás než všetky tieto starosti? Deti, prijmite lásku a viďte tento svet v očiach lásky. Prijmite pokoj a rozdávajte ho srdcom pokoja. Ja vám stále pomáham, tak prijmite moju lásku a pokoj. Nesmierne vás milujem. Ďakujem vám, moje drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


07.02.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     nesmierne vás milujem a ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcem vás poprosiť, aby ste sa vhĺbili do svojich sŕdc, aby ste zistili ako Ježiša milujete, aká je vaša viera v neho. Zamyslite sa, či vaša viera je pevná. Ak Ježiša skutočne milujete, vtedy z viery v neho budete mať radosť. Deti, nech Ježiš, ktorý je v každom z vás, v každom srdci je šťastný a voľný, aby vo vás pôsobil a tak budete svetlom, ktoré nehasne ale svieti do celého sveta.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.02.1999 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Milujem vás a to isté chcem i od vás. Chcem, aby ste milovali jeden druhého bez rozdielu, bez rozdielu toho, ako vyzerá, či je jeden dobrý, alebo zlý. Deti, nebuďte uzavreté do seba, ale otvorte sa pre iných, veď ste jedna veľká rodina. Ja milujem každého bez rozdielu - či je chudobný alebo bohatý, či je malý alebo veľký. Deti, všetky ste moje a ja milujem všetkých rovnako. Deti, prinášam vám lásku a chcem, aby ste túto moju lásku rozdávali ďalej. Urobte niečo pre svojho blížneho a pomôžte mu skôr, ako vás o to poprosí. Deti, nebuďte uzavreté, ale milujte sa navzájom. Nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.02.1999 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Pokoj vám a vždy len pokoj. Nech pokoj naplní vaše srdcia, nech pokoj naplní vaše rodiny, nech pokoj zavládne vo vašom štáte a nech pokoj sa rozšíri do celého sveta. Pokoj a vždy len pokoj. Deti, pod pokojom nemyslím hluchotu voči svojim blížnym, ale pod pokojom myslím Boží pokoj. Pokoj, ktorý môže naplniť každé srdce, pokoj, ktorý rodí láska. Deti, v tejto dobe Zlý veľmi útočí na váš duchovný pokoj a odoberá vám ho. Vy si ho ľahko necháte zobrať a nebojujete preň. Deti, ak sa budete cítiť ustarostené a nepokojné, nájdite si čas pre Pána a rozprávajte sa s ním. Povedzte mu všetko ako malé deti. A on vám v tomto tichom rozhovore zošle svoj pokoj, ktorý budete schopné prijať.
     Milujem vás a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


25.02.1999 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Milujem vás. Deti, dnes vás chcem vyzvať, opäť vyzvať k tomu, aby ste sa modlili vo svojich rodinách. Keď sa modlíte, ste spolu a všetci jednotne predkladáte úmysel, na ktorý sa modlíte, Nebeskému Otcovi. Taktiež čítajte zo Svätého písma. Rozmýšľajte nad tým, čo hovoril a robil Ježiš, a podľa toho i vy konajte. On všetko čo povedal a urobil, urobil z veľkej lásky k vám. Tak nesmierne vás miluje, že vás zahŕňa svojimi darmi a milosťami. Deti, ďakujte mu za všetko. Vy si často myslíte, že vás nemiluje, lebo nevypočul vaše modlitby. Nesmierne vás miluje a robí všetko zo svojej veľkej lásky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.