Nedeľné sv. omše

01.01.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Chcem vám povedať: Pán Boh vám dožičil vkročiť do tohto nového roku. Dnes sa chýli ku koncu jeho prvý deň. Mnohí ľudia vám už povedali svoje prejavy, ktorých slová majú byť naplnené dodaním odhodlania, aby ste sa nebáli ísť do nového roku plného starostí. Ľudia vám povedia more slov, ale nie sú schopní urobiť ich reálnymi. Dovoľte aj mne, aby som vám na prahu tohto nového roku povedala: Na začiatku tohto roku, ktorý neodvratne stojí pred vami, nech si každý jeden z vás dá predsavzatie, že začne pracovať na zmene svojho života. Buďte voči sebe láskavejší, ohľaduplnejší, citlivejší a pomáhajte si. Nebuďte takí uponáhľaní, ale viac času z dňa venujte duchovným hodnotám. Snažte sa žiť, aby vo vás semienko kresťanského života každým dňom vzrastalo a rozvíjalo sa krásne. Keď vás postihne akékoľvek nešťastie, neklesajte, ale vždy sa usilujte na všetko pozerať očami viery v Ježiša Krista a on vám dá silu bojovať proti zlému.


03.01.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Veľmi vás milujem a dôkazom mojej lásky k vám je to, že som aj dnes prišla medzi vás. Deti, chcem, aby ste nadviazali úplne úzky kontakt s Bohom Otcom, ktorý vás veľmi miluje. Otvorte mu svoje srdcia a hoďte sa mu do náručia ako deti. Musíte sa stať jednoduchými deťmi, aby ste pochopili svojho Boha. Deti, snažte sa čo najlepšie plniť jeho vôľu, pretože plniť jeho vôľu znamená žiť lásku.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.01.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     V dnešný deň vám chcem povedať: Pred časom ste sa v adventnom období duchovne pripravovali na narodenie Ježiša Krista. Pristúpili ste aj k svätej spovedi. Vyznali a oľutovali ste svoje hriechy, očistili ste si svoje srdcia prostredníctvom svätej spovede a v nej vám Nebeský Otec preukázal svoje milosrdenstvo, ktoré je nekonečné a nevyčerpateľné. Prejavil vám ho vtedy, keď vám s láskou odpustil všetky vaše hriechy. Bol nesmierne rád, že ste sa vrátili do domu, kde bývajú deti, ktoré majú svoje srdcia čisté. Mali ste svoje srdcia pripravené pre Ježiša. S radosťou ste očakávali jeho narodenie. Keď sa narodil, priniesol všetkým ľuďom pokoj a radosť. Aj vám priniesol pokoj a radosť do vašich sŕdc, keď do nich vstúpil. Priniesol vám radosť, aby ste nemysleli neprestajne iba na tento svet, na veci, ktoré sú pominuteľné, na všetky problémy, ktoré máte. Pomocou Božej radosti, ktorú vám daroval, chcel vaše mysle pozdvihnúť k hodnotám, ktoré trvajú a nikdy sa nepominú. Chcel vám ich pozdvihnúť k Pánu Bohu, k jeho nekonečnej láske, k milosrdenstvu.
     Deti, deti, taký krátky čas uplynul od vtedy, keď vás Ježiš naplnil radosťou a už ste na ňu zabudli. Už ste znovu uponáhľaní a plní starostí. Preto vám hovorím - nezabúdajte na radosť. Radosť nesmie nikdy chýbať medzi vašimi dobrými vlastnosťami. Radosť z vás nesmie nikdy vymiznúť. Radujte sa v každej situácii, keď bude radostná, ale i bolestná. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


14.01.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes vám chcem opäť povedať posolstvo o svätej omši. Každý deň prichádzajte do domu svojho Otca na slávenie obety svätej omše. Vo svätej omši prežívate ako sa jeho syn s láskou za vás obetoval. Svoju lásku voči vám všetkým dosvedčil svojou smrťou na dreve kríža. Deti, svätá omša nech sa stane silou v dňoch, ktoré sú pre vás častokrát ťažké. Otvorte svoje srdcia a čerpajte z nich silu, ktorá z nej vyžaruje. Tou silou je sám Pán Ježiš. Majte svoje srdcia stále čisté, aby ste mohli neprestajne pristupovať k svätému prijímaniu. Tak ako nemôžu vaše telá žiť bez jedla a nápoja, tak isto ani vaše duše nemôžu žiť bez svätého prijímania. Nech nikdy nejestvujú dni, v ktorých by ste neprijali telo Pána Ježiša v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do svojich čistých sŕdc. Nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.01.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, tak ako matka napomína svoje dieťa keď nekoná správne a uškodilo by mu to, tak keďže aj ja som vaša Matka a starám sa o vás s tou najväčšou materinskou láskou, tak s láskou vám chcem povedať aj tieto slová:
     Deti, v týchto dňoch ste veľmi unavené zo všetkej práce, ktorú musíte vykonať. Tej práce máte tak veľa, až pod jej ťarchou padáte. Ja viem o vašej vyčerpanosti, ale aj napriek všetkému pozbierajte zbytok svojich síl a vstaňte. Modlite sa a proste Pána Ježiša, aby vám dal silu. Keď ho budete prosiť s vierou, tak On vám ju daruje v hojnej miere. Nebojte sa na neho obrátiť s akýmikoľvek problémami. Veď preto je naveky prítomný v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, aby vám mohol vždy pomáhať. On jediný vám vždy s láskou so všetkým pomôže.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.01.1999 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať: Deti, rozvíjajte si svoju vieru v Ježiša Krista, ktorú ste dostali pri svätom krste. Dbajte, aby vaša viera vzrastala. Tak ako Nebeský Otec zosiela na kvety dážď aby sa rozvili, nadobudli krásu a potom priťahovali oči všetkých ľudí, tak vy rozvíjajte svoju vieru modlitbou. Ja vám často opakujem, aby ste sa modlili. Všetko vidíte očami ľudskými. Očarujú vás veci, ktoré vidíte okolo seba. Za všetkými týmito vecami sa ponáhľate a všetky by ste ich chceli vlastniť. Ja vás stále napomínam, aby ste všetko, čo vám tento svet ponúka zahodili ďaleko za seba. Ja viem, že mnohé veci na tomto svete sú krásne a veľmi vás lákajú. Viem ale aj to, že keď za nimi pôjdete, veľmi vám ublížia. Oni sú krásne iba na povrchu. Keď do nich vniknete hlbšie, veľmi vám ublížia na vašich dušiach. Vaše duše budú veľmi trpieť. Som vaša Matka a nechcem, aby ste trpeli. Hovorím vám preto znovu - zahoďte všetky veci, ktoré nepotrebujete pre život. Ak ma počúvnete a budete konať podľa mojich slov, tak nebudete takí zaneprázdnení a teda, budete mať viac času na modlitbu. Modlite sa a nazrite do studne modlitby a zistíte, že modlitba vám nahradí všetko, čím ste sa zaoberali doteraz, ba obohatí vaše duše pokojom. Modlite sa a prehlbujte si svoju vieru v Ježiša Krista. Keď vniknete do hĺbky modlitby tak zistíte, že na celom svete nejestvuje väčší a cennejší poklad ako je viera v Ježiša Krista. Milujem vás. Tieto slová som vám povedala z lásky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.