Nedeľné sv. omše

04.11.1999 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, i dnes vás vyzývam, lebo ste zabudli na lásku, na lásku voči svojim blížnym. V každom viďte Pána Ježiša, môjho milovaného Syna. Deti, dokážete to len vtedy, keď sa budete modliť svätý ruženec, chodiť na svätú omšu a prijímať Pána vo Sviatosti Oltárnej. A tak vo vašich srdciach vzrastie láska a radosť, ktorú dokážete rozdávať a dávať ďalej. Keď bude láska vo vás prekvitať, potom dokážete milovať svojich bratov a sestry. Deti, i ja vám dávam a vždy prinášam lásku, radosť a pokoj, ktorý je tak veľmi dôležitý pre váš duchovný život.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


07.11.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti moje!
     Mnohí z vás majú vo svojich srdciach stiesnenosť pri pomyslení, že jedného dňa si vás Pán povolá do večnosti. Obávate sa, či prídete do neba. Deti vy si musíte povedať: Ja musím prísť do neba. Musíte urobiť všetko pre to, aby ste sa do neba dostali. Snažte sa o svätosť. Ja som vám s mojim Synom vždy na pomoci. Deti, a keď padnete, uvedomte si, že Ježiš je tu preto, aby vás zdvihol.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.11.1999 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, i dnes vám prinášam lásku. Lásku, ktorá je pre vás tak veľmi dôležitá. Pozývam vás najmä na modlitbu srdca. Modlite sa svätý ruženec, modlite sa ho s láskou a radosťou. Keď sa modlite, rozmýšľajte nad tým, čo vyslovujete a tak sa láska stane pre vás pochopiteľnejšou. Boh, váš Otec, vás nesmierne miluje. Otvorte svoje srdcia modlitbe a tak sa vaše srdcia naplnia láskou. Váš Pán sa vám dáva. Jeho srdce je vždy pre vás otvorené. Deti, nebojte sa mu vyžalovať a povedať mu všetko, čo vás trápi. Veď On vždy vyslyší vaše úprimné modlitby a prosby. On sa vám dáva za pokrm, aby ste mohli duchovne rásť a rozvíjať sa. Deti, mnohí nechápu lásku a preto sú naplnení nenávisťou, zlobou a preto nedokážu duchovne rásť. Deti, vy sa snažte o svätosť, aby sa mohol rozvíjať váš duchovný život naplnený láskou a radosťou.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


18.11.1999 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Prichádzam sem k vám z vôle Boha - vášho Otca. On ma sem posiela, aby som vás napomenula k žitiu Svätého písma - Evanjelia. Ja vám zosielam pokoj, lásku a radosť skrze Boha Otca, aby ste ju rozdávali iným. Deti moje, mnohí z vás sa zamýšľajú nad tým, či modlitby, pôsty a obety nie sú zbytočné. Deti, ale ja, vaša Matka, vás uisťujem, že čokoľvek robíte z lásky k Ježišovi nie je zbytočné. Preto deti, žite lásku, ktorú máte medzi sebou a rozdávajte ju svojim blížnym.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


25.11.1999 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, Boh - váš Pán ma posiela i dnes k vám, aby som vám pomohla. Táto doba je veľmi, veľmi ťažká! Mnohí sú naplnení nenávisťou, zlobou a pýchou. Mnohí z vás zabudli na lásku, mnohí z vás zabudli milovať svojich blížnych, mnohí z vás zabudli žiť evanjelium, mnohí z vás zabudli rozdávať radosť a pokoj, kde ho niet. Preto, deti, prichádzam ja vaša Matka, aby som vám pomohla žiť tieto slová a aby ste ich mohli uskutočňovať. Deti, vaši blížni čakajú na vašu pomocnú ruku. Podajte im ju s láskou a radosťou. Ak bude láska a radosť prebývať vo vašich srdciach, tak všetko bude pre vás ľahšie uskutočniteľné a pochopiteľné vo vašom duchovnom živote.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.