Nedeľné sv. omše

06.08.1998 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Láska, láska, deti, nech prenikne každým kúskom vášho srdca i celej vašej bytosti. Naplňte svoje srdcia láskou. Iba cez lásku a pokoj dosiahnete obrátenie. Deti, veľa z vás túži po obrátení, no nevie ako sa obrátiť. Obrátenie spočíva v naplňovaní slov Pána, ktoré vám on zjavuje vo Svätom písme a v mojich posolstvách. Deti, no najprv prijmite do svojich sŕdc lásku, aby ste mohli prijať jeho slová. Deti, ste veľmi slabé, a preto proste i o silu. Boh je nesmierne láskavý a podáva vám svoju ruku. On vám dáva nádej na obrátenie, preto prijmite ju. Nesmierne vás milujeme a na každom nám záleží. Na každom jednom z vás. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


09.08.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Chcem vám povedať, že Boh je pri vás. Tak málo si uvedomujete a tak málo sa zamýšľate nad jeho prítomnosťou. Oko vášho Stvoriteľa na vás hľadí cez deň, či v noci, a preto, deti, vložte sa do jeho lásky a milosrdenstva. On vás miluje a chce, aby ste ho svojim srdcom deň čo deň spoznávali. On je všemohúci a láskavý, on je láska. Po čom inom môžete túžiť viac? On vás napĺňa radosťou, pokojom a láskou a toto vám zlo dať nemôže.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.08.1998 - prostredníctvom Simony

Moje deti! Nesmierne vás milujem a na každého z vás roznášam moju lásku. Deti, vaše srdcia sú stále chladné a zatvorené pre túto lásku. Deti, dokedy, dokedy budú vaše srdcia také chladné? Vari si myslíte, že chceme od vás veľa? Moje deti, my chceme od vás iba lásku. Vy máte zatvorené srdcia nielen pre moju lásku, ale i pre lásku svojich blížnych. Deti, vy si myslíte, že keď vás toľkokrát prosím o lásku, žiadam priveľa. My nechceme od vás veľa. Boh by nikdy nechcel to, o čom by už dopredu vedel, že to nemôžete urobiť. On od vás žiada iba lásku. Preto otvorte svoje srdcia láske a milujte ňou Boha a všetkých svojich blížnych. Milujeme vás, drahé deti. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.08.1998 - prostredníctvom Martina - 3. výročie zjavení

Moje deti,
     som nesmierne šťastná, pretože Ježiša a mňa máte vo svojich srdciach. Deti, ak sa budete navzájom milovať, ak sa navzájom budete nosiť vo svojich srdciach, vtedy môjmu Synovi a mne robíte veľkú radosť. Je to ten najdrahší dar, ktorý ste nám dnes mohli priniesť. Je to najkrajšia obeta, ktorú ste mohli vykonať, pretože mnohí z vás sa rozhodli milovať všetkých. Žehnám vás a milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.08.1998 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Milujem vás. Dnes som sem prišla, aby som vám oznámila, že vaša viera je malá. Deti, vy neveríte v silu modlitby a v silu pôstu. Vy neveríte v Božie milosrdenstvo a v to, že Boh je predovšetkým milujúcim Otcom a nie sudcom. Deti, vy veríte len tomu, čo môžete pochopiť rozumom. Vy chcete Boha pochopiť rozumom. Ale to sa, deti, nedá. Tento svet je príliš naplnený racionalizmom a materializmom. Deti, ste preplnené duchom tohto sveta. Deti, odhoďte všetko, čo vás púta k nemu. Choďte za Ježišom a plňte jeho slová. Zrieknite sa ducha tohto sveta a bojujte proti nemu modlitbou, pôstom, sebazapieraním a pokáním. Som stále s vami a pomáham vám. Nesmierne vás milujem, preto naplňte svoje srdcia láskou a staňte sa malými deťmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.08.1998 - prostredníctvom Simony

Drahé moje deti!
     Nekonečne vás milujem a to isté chcem i od vás. Deti, chcem, aby ste z úplnej hĺbky svojho srdca milovali svojich blížnych - priateľa i nepriateľa. Deti, prečo ostávajú vaše srdcia hluché voči mojím výzvam? Keď vás prosím o lásku, počujete to, ale neplníte moje prosby. Deti, uvedomte si, že keď prijmete lásku, stávate sa pokornejšími. A keď ste pokorní, dokážete prijať Božiu vôľu. Drahé deti, chýba vám pokora. Keď vám niekto niečo povie, čo sa vám nepáči, hneď sa urazíte. Keď vám povedia pravdu je vám to ťažké prijať, pretože nie ste pokorné. Deti, prijmite lásku a odovzdajte sa do Božej vôle. Nič sa vám nemôže stať, pretože sme stále s vami. A kde sme my, tam nemôže byť strach. My vám dávame istotu. Boh je tou istotou.
     Deti, milujeme vás. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.