Nedeľné sv. omše

04.01.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a modlím sa, aby tieto moje i vaše príchody sem neboli zbytočné. Deti moje, žite moje posolstvá. Pomôžte mi, a ja pomôžem vám. Deti moje, z toho všetkého, čo tu pre vás robím, je najdôležitejšia láska, ktorú chcem pozdvihnúť vo vašich srdciach. Staňte sa nevyčerpateľnými studňami lásky. Deti, nech sa Slovensko stane kvitnúcou ružou, ktorú chcem predložiť Nebeskému Otcovi ako dar, ako vzácnu perlu. K tomu vám pomôže Duch Svätý, a preto sa mu otvorte a odovzdajte mu svoju lásku a svoje kroky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.01.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, počúvnite môj hlas, ktorým k vám hovorím. Deti, veľa ste čítali o Vianociach a o narodení môjho Syna Ježiša Krista. Chcem, aby ste Vianoce slávili každý deň a môj Syn nech sa rodí v každom z vás. Prijmite lásku do svojich sŕdc. Boh vám zosiela Ducha Svätého na pomoc. Otvorte mu srdcia, nech vás naplní svojimi darmi. Ako som sa ja stala nevestou Ducha Svätého, tak i vy sa staňte príbytkom Ducha Svätého. Otvorte mu srdcia dokorán a dovoľte mu vo vás prebývať. Nech Duch Svätý prebýva vo vašich rodinách a vo vás. Moja ruka vás bude žehnať po všetky dni a sprevádzať na každom kroku. Ja, vaša milujúca Matka, vás veľmi milujem. Naplňte, ešte raz vám hovorím, naplňte svoje srdcia láskou a Duchom Svätým.
     Ďakujem, moje deti, že ste počuli moje volanie.


15.01.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Som tu z vôle Božej, ktorý ma poslal na svet, aby som vám dala toto posolstvo: Nový rok už prešiel, a preto vás chcem povzbudiť, aby ste tento rok prežili v láske a plnej viere. Bude pre vás tento rok veľmi ťažký, ale aj tieto prekážky musíte zdolávať. Upevňujte sa vo svojej viere, aby bola pevná, bez porušenia. Ja chcem, aby vaša viera bola silná a odolná. Viem, že veľa mojich detí odpadne a zavrhne svoju vieru. Musíte sa preto veľmi modliť modlitbu srdca za svoju vieru. Veľmi sa za vás prihováram u Boha. Vyprosujem vám veľké milosti, ktoré stále odmietate. Preto vám Boh poslal svojho jednorodeného Syna, ale aj toho ste zavrhli.
     Ak vám bude ťažko, spomeňte si na moje Nepoškvrnené Srdce. Zdolávajte prekážky a ja vám budem stále na pomoci.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


17.01.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Dnes k vám opäť hovorí Boh - váš všemohúci Otec, cez svoju skromnú služobnicu, ktorú deň čo deň posiela medzi vás. Deti, vy máte svoje srdcia ešte stále zamknuté pred láskou i radosťou Nebeského Otca. Nedávno sa narodil Ježiš, ktorý bol na tento svet tiež poslaný od Najvyššieho vládcu neba i zeme - od najväčšej dobroty. Nebeský Otec poslal svojho milovaného Syna na tento svet, aby vám maličký Ježiško svojím narodením priniesol spásu, ale i lásku a radosť do srdca každého jedného z vás. Deti, prečo nechcete svoje srdcia otvoriť láske a radosti Pána Ježiša? Deti, znova a znova vám hovorím, aby ste otvorili tie svoje veľmi tvrdé srdcia a prijali do nich Božiu lásku spolu s radosťou. Deti, proste Ducha Svätého, aby vám svojím svetlom osvietil vaše mysle i srdcia, aby ste pochopili a prijali do nich Božiu, nikdy nevyčerpateľnú lásku a radosť.


18.01.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a veľmi milované deti!
     Prichádzam, aby som vám niečo povedala o svojom najdrahšom synovi, ktorému dal Pán do rúk celú svätú Cirkev. Pán Ježiš zveril Svätému Otcovi najvyšší, ale zároveň aj najťažší úrad v celej svätej Cirkvi. Deti, Svätý Otec je v tejto dobe veľmi obliehaný satanom. Ja svojho najdrahšieho syna veľmi, veľmi milujem, a preto vás chcem požiadať, aby ste väčšiu časť svojich modlitieb obetovali za Svätého Otca. V tento čas je nástupca môjho Syna veľmi vysilený a z tohto dôvodu veľmi, ale veľmi potrebuje vašu pomoc - pomoc duchovnú. Jeho veľké poslanie, ktoré má vo svätej Cirkvi plniť, mu môžete aj vy pomáhať uskutočňovať, a to práve modlitbami, pri ktorých budete na neho úprimne myslieť. Svätého Otca veľmi posilňujú modlitby, a preto vám ešte raz hovorím, veľmi, veľmi sa modlite za Svätého Otca.


22.01.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Som tu, aby som vám dala toto posolstvo: Deti, dnes by som vám chcela povedať, aby ste sa modlili a viac si čítali zo Svätého písma. Snažte sa, snažte sa, snažte sa modliť za vašu vieru. Vaše hriechy, deti, sú často také kruté, že sa nedajú ani zniesť. Ubíjate moje Srdce, ktoré vás tak nesmierne miluje. Boh vás stvoril na svoj obraz a vy ste ním opovrhli. Modlím sa za vás a snažím sa vám pomôcť. Modlite sa prosím. Posielam vám veľa milostí. Deti, milujem vás.
     Ďakujem, moje deti, že ste počuli moje volanie.


25.01.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes som znova prišla, aby som vás poprosila o modlitby za duše v očistci. Duše ľudí, ktoré sa po smrti dostali do očistca veľmi potrebujú vaše modlitby. Vaše modlitby potrebujú, aby sa z očistca vyslobodili, a potom vystúpili priamo k Ježišovi Kristovi do Nebeského Kráľovstva. Týmto dušiam k dosiahnutiu tohto pomôžete akýmikoľvek modlitbami, ale najviac im pomôžete modlitbou svätého ruženca, ktorý som vám dala ja. Duše, ktoré sú v očistci, veľmi potrebujú modlitby všetkých vás. Prosím, neodmietnite moju naliehavú prosbu, ale ju prijmite.


29.01.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, nesmierne vás milujem. Ďakujem vám za vašu úprimnú lásku. Ďakujem vám za vaše modlitby. Chcem vás ešte raz povzbudiť k láske, k úprimnej láske k Otcovi. Chcem, aby ste, deti, prijímali lásku od svojich blížnych. Často zatvrdne vaše srdce, keď vás niekto urazí, či obviní z neprávosti, ktoré ste nespáchali. Lásku musíte udržiavať vo svojom srdci. Často sa láska, ktorú vám zosiela Boh, snaží vniknúť do vášho kamenného srdca. Deti, i pokoj je pre vás dôležitý, ktorý vám prinášam. Nech zavládne vo vás, a potom bude vládnuť na celom svete. Ale láska je najdôležitejšia. Lásku musíte prežívať vo vašom vnútri.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.