Nedeľné sv. omše

05.11.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, pred niekoľkými dňami ste si pripomenuli sviatky Všetkých svätých a Dušičiek. Pomocou vašich modlitieb za duše v očistci sa dostalo veľmi veľa duší z očistca do neba. Deti, nezabúdajte sa modliť za duše v očistci, najmä za tie, na ktoré si nikto nespomína aj po iné dni ako na sviatky Všetkých svätých a Dušičiek. Duše v očistci potrebujú veľa modlitieb. Nech je vašou silou to, že svojimi modlitbami pomáhate dušiam v očistci.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.11.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli aj dnešný deň. Dnešné posolstvo, ktoré vám dávam je dôležité pre celý svet. Deti, vojna, ktorú žijete musí prestať. Prosím, zastavte túto duchovnú vojnu, ktorú žijete medzi sebou. Deti, začnite žiť lásku, nech nie je medzi vami zloba, nenávisť, ale nech je medzi vami láska. Začnite víťaziť láskou a odpustením. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


12.11.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, opäť vám hovorím, rady sa modlite svätý ruženec. Nech nie je modlitba svätého ruženca vecou, ktorej by ste sa mali báť. Svätý ruženec je najsilnejšia zbraň proti Zlému. Deti, vy si ani neviete predstaviť, aká veľká sila sa skrýva vo svätom ruženci. Svätý ruženec modlený srdcom má väčší účinok ako svätý ruženec modlený mechanicky. Keď sa modlite svätý ruženec srdcom, robíte mi veľmi veľkú radosť. Rady sa modlite svätý ruženec. Modlite sa ho srdcom.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.11.1998 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti,
     opäť vám hovorím, opäť vám pripomínam: Vždy, keď sa budete niečo modliť, postiť sa, keď sa vám budú posmievať, alebo vás budú urážať, obetujte to na nejaký úmysel. Každú modlitbu obetujte na nejaký úmysel. Keď vám nepoviem úmysel, na ktorý máte pôst obetovať, určite si ho sami. Keď vás budú urážať, neodplácajte sa im urážkami. Obetujte tie urážky za tých, ktorí vás urážajú, alebo sa aspoň pomodlite Sláva Otcu a hnev vás prejde. Ja budem vždy s vami.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


22.11.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Dnes som prišla, lebo vám chcem oznámiť:
     Deti, o týždeň sa pred vami otvorí nové obdobie, ktoré predstavení svätej Cirkvi nazvali Advent. V tomto čase by ste mali byť tichší. Svätá Cirkev vám dala tento čas, aby ste sa mohli zamyslieť nad svojim doterajším životom, aby ste sa mohli zdokonaliť vo svojom kresťanskom živote, ktorý ste dostali prostredníctvom svätého krstu. Pri tomto zdokonaľovaní nech vám poslúži Sväté písmo, v ktorom nájdete odpovede na všetky svoje nedostatky. Radi čítajte Sväté písmo. Táto kniha nech sa pre vás stane najvzácnejšou a najcennejšou knihou.
     Deti, hovorím vám, nepremárnite tento čas, ale prehĺbte si v ňom vieru. Zmeňte sa. V tejto zmene nech vám pomôže aj modlitba. Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil, že by ste vedeli ako máte konať. Poproste ho, aby vás viedol po ceste, ktorá vás privedie k ozajstnej náprave a zmene vášho života. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Verte v silu modlitby. Verte, že o čo vo svojej modlitbe prosíte, to aj dostanete.
     Deti, ešte raz vám hovorím, využite každú minútu tohto času, ktorý vám je poskytnutý pre vašu zmenu života. Toto je čas prípravy na Vianoce. Pripravte si svoje srdcia pomocou modlitby na narodenie môjho Syna. Očakávajte príchod môjho Syna s radosťou. Keď sa môj Syn narodí, otvorte mu svoje čisté srdcia a dovoľte mu do nich vstúpiť. Dovoľte mu v nich prebývať a naplniť svojim pokojom. Dovoľte Ježišovi stať sa jediným a pravým Pánom a Kráľom vašich sŕdc.


26.11.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, rodina je základ pevných a silných kresťanov. Kresťanská rodina je základ dobrých kresťanov. Nech sa každý deň zhromaždí celá rodina a pomodlí sa aspoň jeden desiatok svätého ruženca alebo si prečíta niečo zo Svätého písma a potom nech rozmýšľajú o tom, čo prečítali. Veľmi mňa i celú Najsvätejšiu Trojicu teší, keď sa rodina zhromaždí a modlí sa. Rady sa modlite v rodinách svätý ruženec.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.