Nedeľné sv. omše

03.08.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vám chcem povedať, rozmýšľajte nad mojou láskou. Prv než začnete rozmýšľať nad mojou láskou, otvorte svoje srdcia, aby ste v nich zistili, ako vás milujem. Vyzývam vás, nepozerajte sa okolo seba očami rozumu, ale pozerajte očami srdca. Iba tak môžete vidieť to, čo sa rozumom nedá vidieť. Milujem vás a žite lásku naplno.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.08.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti! Nesmierne vás milujem a ďakujem vám za vašu lásku. Deti, dnes by som vás chcela opäť vyzvať, aby ste si uvedomili, že najvyššia láska je Boh, ktorý je na nebesiach. To je ten, ktorý vás nesmierne miluje a pomáha vo všetkom, čo robíte pre nebo. Deti, všetko, čo robíte, odovzdajte Bohu - svojmu Otcovi ako obetu a všetko sa vám bude robiť ľahšie. Obetujte túto prácu s láskou. Deti, dnes by som chcela vyzvať všetky rodiny tejto farnosti, aby zobrali do rúk svätý ruženec a začali sa modliť. Deti, uvedomte si konečne, že Boh je váš Otec, ktorý vás nesmierne miluje. Milujem vás, moje deti, a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


14.08.1997 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Som šťastná, že ste prišli sem, na večeradlo, aby ste sa stretli v modlitbe so mnou a s mojím drahým Synom. Deti, dnes vám chcem povedať ako veľmi je pre vás potrebná svätá omša a sväté prijímanie. Deti, prosím, prijímajte môjho milovaného Syna vo Sviatosti Oltárnej do čistého Srdca. Keď máte nejaký veľký a ťažký hriech, choďte na svätú spoveď, veď Boh vám odpustí všetky hriechy. Deti, i keď chodíte podaktoré na svätú spoveď každý mesiac a veľmi zhrešíte, choďte znovu na svätú spoveď. Ja vás nesmierne milujem a chcem, aby ste prijímali môjho Syna do čistého srdca. Deti, keď prijmete môjho Syna do srdca, ktoré je poškvrnené ťažkým hriechom, je to preveľký hriech voči Sviatosti Oltárnej. Deti, Boh vás tak nesmierne miluje, že vám môže odpustiť všetky vaše hriechy. Preto deti, vážte si túto milosť a chodievajte na svätú spoveď. Nesmierne vás milujem, moje drahé deti!
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


15.08.1997 - prostredníctvom Martina - (2. výročie zjavení)

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli, a že ste vykonali tak bohumilé obety. Dnes na každého vylievam veľké Božie milosti. Chcem, aby ste neustále, deň čo deň mysleli na Nebo a nebeskú vlasť. A preto vám hovorím, dietky, zapáľte ohne svojich sŕdc, aby ste tak svietili mnohým tým, ktorí svetlo môjho Syna nepoznajú. Teda svieťte svojím príkladom, aby aj ostatní spoznali môjho Syna. Deti, veď milovať neznamená preukazovať lásku len tým, ktorí vás milujú, ale aj tým, ktorí vám ubližujú.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.08.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Nesmierne vás milujem, každého osobne. Deti, ja ako vaša Nebeská Matka, milujem všetky moje deti, i tie, ktoré nepočúvajú hlas Boží. Deti, moje Srdce miluje aj hriešnikov a veľmi prosí za nich u vášho Otca. Prosím, moje deti, pripojte sa ku mne s vašimi modlitbami a prosbami za hriešnikov u Nebeského Otca. Prosím, deti, začnite odprosovať svojho Otca za všetky urážky, najmä za urážky spáchané voči Sviatosti Oltárnej. Deti, Nebeský Otec vám podáva svoju pomocnú ruku a poskytuje ochranu vo svojom náručí, a môj materinský plášť je taký veľký, že môže prikryť celú Zem. Deti, ja vás nesmierne milujem a chcem vaše obrátenie. Prosím, začnite odprosovať svojho Otca a prosiť za seba a za hriešnikov. Milujem vás, moje deti. Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


28.08.1997 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Milujem vás. Deti, i dnes by som vás chcela vyzvať k modlitbe srdca. Deti, vy nepočúvate moje výzvy o modlitbu, aká sa páči Nebeskému Otcovi. Máte zatvorené srdcia pre pre moje slová a to preto, lebo vo vašich srdciach nie je Božia láska. Deti, najprv otvorte srdcia pre lásku, ktorú vám Boh denne zosiela, a potom prijmite do sŕdc moje slová. Moje malé detičky, vaše srdcia sú naplnené pýchou a hriechom, a tie vám zabraňujú prijať lásku. Deti, ako môžete takto žiť? Ako môžete takto konať? Moje malé dietky, milujem vás a chcem, aby sme sa raz všetci stretli v nebi. A to dosiahnete tým, že budete počúvať moje slová. Ja vás nesmierne milujem, moje deti, a prosím, prijmite Božiu lásku, potom moje slová, a začnite ich žiť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.