Nedeľné sv. omše

01.08.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje, moje, moje drahé a milované dietky.
     Prečo ste také zlé ? Diabol sa veľmi teší, že páchate zlo. On sa v týchto dňoch veľmi teší, pretože vaše srdce nechce pochopiť zmierenie s Bohom. Deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a držte dobrý a pevný pôst. Prijmite moju výzvu a pozvanie, ktoré vám dnes s láskou dávam.
     S Bohom, drahé dietky. S Bohom v pokoji. Amen. S Bohom. Amen.


02.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Veľmi vás milujem. Prijímajte s láskou môjho Syna Ježiša Krista do srdca, ako ja vás prijímam pod svoj plášť. Deti, ďakujem vám, že ste sa prišli sem stretnúť s Pánom Ježišom a mnou v modlitbe. Deti, ďakujem tým, čo boli na svätej spovedi a dnes prijmú Pána, Ježiša Krista do svojho srdca. Prijmite ho s láskou. Veď láska Božia ma sem posiela, aby som vás naučila žiť v láske. Deti, modlite sa srdcom a viac, pretože cez modlitbu si vás On pretvorí na takých, akých chce. Modlite sa, aby ste boli skôr dokonalí, dokonalí v láske. Milujem vás moje drahé a milované deti. S Bohom moje deti. S Bohom v pokoji. Amen.


02.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahí anjeli,
     Moje drahé deti! Rozširujte posolstvá, ktoré vám dávam. Ak ich nebudete rozširovať, nebude potrebné, aby som vám ich dávala. Preto sa venujte rozširovaniu posolstiev.


03.08.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé detičky!
     Som nesmierne šťastná, že ste prišli na túto svätú omšu, aby ste si uctili moje Nepoškvrnené Srdce. Aj Pán Ježiš je nesmierne šťastný a ďakuje vám, že si uctievate Srdce jeho Matky. Deti, ešte len pred niekoľkými dňami ste boli na svätej spovedi a už máte svoje srdcia pošpinené hriechmi a Pán Ježiš vám nemôže potom priniesť do nich toľko pokoja a lásky. Deti, vy neviete od Ježiša Krista prijímať lásku do vašich sŕdc a duší. Nechcete môjmu Synovi urobiť cestu - priamu cestu do vašej bytosti, aby vám ju mohol zoslať z neba. Deti, pozrite sa, pozrite na tento svet, ktorý sa rúti do záhuby a to len preto, lebo sa nechce dať riadiť Pánom Ježišom, a aj preto v ňom niet lásky. Dietky, znovu vám vravím, bez lásky nič nespravíte. Ďakujem vám, že ste sem prišli a že ste znovu prijali pozvanie vašej Matky, ktorá je stále pri vás. Veľmi vás milujem, detičky moje milované.
     S Bohom v pokoji. S Bohom.


03.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli na svätý ruženec a svätú omšu. Deti, svätá omša nech sa stane najdôležitejším okamihom vášho dňa. Nech sa stane svetlom vytrvalosti v tme. Prichádzajte radi na svätú omšu, pretože v nej počujete slová, ktoré povedal Najvyšší Pán. Uvedomujte si, že je tam prítomný živý Ježiš. Keď pôjdete na sväté prijímanie, uvedomte si, že prijímate živého Ježiša a nie len nejakú oplátku. Preto, že cez svätú omšu sa premieňa víno a chlieb na Telo a Krv Pána. Uvedomte si, že práve vami prechádza Ježiš a uzdravuje Vás. Milujem Vás.
     S Bohom, moje deti. S Bohom v pokoji. Amen.


04.08.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Nesmierne som šťastná, že ste sem prišli, a ďakujem vám, že ste prijali výzvy a pozvania, ktoré som vám dala. Ďakujem, ďakujem Pánovi za všetko, čo pre vás robí, lebo veľká Láska je On. Preto dietky, darujte sa Pánovi s celým srdcom, ak chcete, aby som bola šťastná aj naďalej. Nech ste stvorenia plné lásky, nech srdcia a vaše duše sú pripravené vždy túžiť po láske, ktorou je náš Hospodin. Preto sa často modlite, aby ste boli s ním. Moje srdce je plné lásky a túži, aby sa stretlo s vaším srdcom. Lebo kto má lásku, jeho ovocím sa stane pokoj.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


04.08.1996 - prostredníctvom Adriany - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Deti, nesmierne som šťastná, že ste sem prišli. Dietky, modlite sa, veľa sa modlite za tento svet. Dietky, moje srdce veľmi krváca a moje rany sa zväčšujú a z nich vyteká krv, ktorá sa vylieva za vás. Dietky, každý váš zlý skutok je moja veľká rana. Ešte raz vás vyzývam, dietky, modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, moje drahé deti. S Bohom. Nesmierne, nesmierne vás milujem.


04.08.1996 - prostredníctvom Jozefa - prvá nedeľa

Moje, moje, moje drahé a milované dietky.
     Som nesmierne šťastná, že väčšina z vás bola na litániách a že je vás tu tak veľa. Deti, dnes vám prinášam od Boha veľa milostí.


06.08.1996 - prostredníctvom Martina

Deti,
     žite moje zjavenia, ktoré sú tu. Nepridávajte nič čo sa týka zjavení. Prestaňte s ohováraním a viac sa modlite. Milujem vás, poďte so mnou ku svätosti. Amen. S Bohom.


08.08.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky.
     Som nesmierne šťastná, že je vás tu tak veľa. Aj Boh je nesmierne šťastný. Deti, nepáchajte to, čo páchate - hriech. Hriech je najhoršie, čo môže byť. Zo zla sa začínajú stávať ešte horšie hriechy. Všetko zlo začína diabol, preto sa mu bráňte. Ak vás začne niečo, alebo niekto pokúšať, tak sa pomodlite aspoň Sláva Otcu, a zlo odíde. Deti, odstráňte všetok hriech a objavíte svoje srdcia. Nech sú vaše srdcia živé, nech nie sú mŕtve. Preto, obráťte sa. To všetko, čo vám dnes chcem povedať je - obrátenie.
     S Bohom, drahé detičky. Veľmi, veľmi, veľmi vás milujem. S Bohom v pokoji. Amen.


09.08.1996 - prostredníctvom Martina

Panny Márie som sa pýtal, kam majú ľudia putovať 15. augusta - či sem ku krížu, a či do Šaštína?
     Drahé deti,
     moje pozvanie tu je stále. Keby ste putovali kdekoľvek na zemi za mnou, ja som v Bohu všade prítomná. Otvorte srdce a počujte moje pozvanie, ktoré vám dávam. Iba vtedy sa môžete rozhodnúť.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


10.08.1996 - prostredníctvom Martina

Moje drahé verné dietky!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Chcem vám dnes povedať, aby ste boli silní v modlitbách, ktoré tak veľmi potrebujem. Deti, skutky, ktoré sú namierené voči modlitbe, pochádzajú od satana. Preto buďte silní v modlitbe. Satan chce zničiť puto modlitby, pretože sa jej bojí. Deti, prosím vás v tento čas o modlitby. S Pannou Máriou som sa modlil za chorých a odovzdal som jej všetkých prítomných.


13.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Zajtrajší pôst obetujte na úmysel výročného dňa zjavení. Pýtal som sa na stratený náramok: Drahé deti, prečo vás zaujímajú len hmotné veci! Keby ste stratili vieru, mnohí by za ňou ani nesmútili a to ma bolí.


15.08.1996 - prostredníctvom Martina - 1. výročie zjavení

Drahé deti!
     Ďakujem vám dnes za všetko. Môj príchod je určený pre vás - aby som vložila do vašich sŕdc Boha. Moje deti, urobte v srdci dom pre neho, lebo veľká je jeho láska. Nebuďte tak ďaleko odo mňa. Deti, ja chcem aby ste sa priblížili k môjmu Synovi. Nech Slovensko i celá zem uzrie Pána v obrátení! Preto darujte skutky Pánovi. Modlite sa, postite sa, a obráťte sa. Národy obráťte sa na Pána svojho Boha! Ja vám všetkým ďakujem, že ste prijali moje materinské pozvanie.


15.08.1996 - prostredníctvom Adriany - 1. výročie zjavení

Moje drahé deti!
     Ďakujem, že ste sem prišli. Deti, radi chodievajte na svätú omšu a prijímajte do svojho srdca Pána Ježiša. Ja som ho porodila a On chce zachrániť tento svet a vás všetkých. Deti, ani si neviete predstaviť, akú veľkú radosť má Boh - On sa raduje so všetkými svätými. Deti, ja vám chcem pomôcť a podať svoju pomocnú ruku. Deti, rany, ktoré ste mi spôsobili sa zahojili, ale ostali po nich veľké jazvy. Radi sa modlievajte svätý ruženec. On vám dá všetku silu v nešťastí. Som nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Deti, nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, Boh vám pošle veľkú silu, veľkú silu. Ja vás milujem každého bez rozdielu.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


16.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Nebuďte smutné, že vás je tu tak málo. Vy ste si svoju kresťanskú povinnosť splnili. Mnohí zabudli na modlitbu krížovej cesty, pretože veľmi pracujú. Modlite sa, deti.


18.08.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, som nesmierne šťastná, že ste sem prišli a prijali moje pozvanie. Deti, moje rany sa zväčšujú a túto bolesť obetujem za tento svet. Deti, môj Syn sa prihovára za vás u Boha. On je došľahaný vašimi hriechmi. Ja plačem nad týmto svetom. Mne padajú slzy, ale nie sú to slzy aké roníte vy a vaše deti, ale krvavé. Deti, modlite sa, veľa sa modlite. Nepozerajte na tento svet, neobávajte sa, čo o vás budú hovoriť. Nebojte sa, ja som vždy s vami.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom. Amen.


19.08.1996 - prostredníctvom Lucie

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta. S Pannou Máriou som sa rozprávala. Povedala mi:
     Prijmite lásku do tohto domu. Deti, keď nechcete prijať lásku, tak zároveň do svojho každodenného života nechcete prijať ani Ježiša Krista. Deti, keby ste len tušili, aký nebezpečný je tento svet, tak by ste sa od môjho Syna nevzdialili. Deti moje, vy sa nechcete držať príkazov Božích a aj napriek tomu vás chce váš Spasiteľ zachrániť. Deti moje, keď urobíte akýkoľvek skutok, ktorý nie je v Božích očiach správny, tak je to urazenie Boha a tým zlým skutkom obnovíte rany vašej Matky, ktoré sú veľmi hlboko v mojom Srdci.


20.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Toto posolstvo, ktoré vám dnes dávam, chcem, aby sa rozšírilo do všetkých farností. Moje deti, vy sa nechcete modliť. Nie, vy sa netúžite modliť. Boh ma poslal, aby som všetky rodiny priviedla k nemu. Ale vy nepočúvate môj hlas. Moje deti, nech sa všetky rodiny modlia aspoň večer spolu, nech sa všetci spoja putom lásky. Ja nalieham dnes na vás, deti moje, aby ste sa rozhodli pre Boha. Nemôžem stále prosiť môjho Syna, aby vás netrestal. Chcem od vás odvrátiť skazu a pohromu, ktorá vás čaká. Ja vás teda prosím, aby rodiny našli zmysel života. Deti moje, prijmite pozvanie i prosbu, ktorú vám dnes dávam. Moje deti, toto posolstvo ohláste celému môjmu ľudu.


20.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, ak máte nejaké problémy a starosti, odovzdajte ich Bohu. Ak máte ťažkosti, odovzdajte ich Bohu, alebo ich obetujte na nejaký úmysel. Boh je šťastný, keď sa s ním podelíte o ťažkosti i radosti. Je šťastný, že neostávate zatrpknutí, ale vidíte v ňom pomoc. Ďakujem vám, že ste sem prišli modlitbou osláviť Boha. Ďakujem.
     S Bohom, moje drahé detičky. S Bohom v pokoji. Amen. Milujem, milujem, milujem vás. Veľmi vás milujem.


21.08.1996 - prostredníctvom Lucie

Panna Mária mi dala modlitbu za kňazov, biskupov a rehoľníkov:
     Pane Ježišu, daj svojim kňazom, biskupom a rehoľníkom silu v tejto pastoračnej práci, do ktorej si ich zo svojej veľkej lásky k nám povolal, aby ti slúžili a privádzali ľudí rovno k tebe. Pane Ježišu Kriste, ty si im dal moc, aby ľuďom odpúšťali hriechy tu na zemi. Nebeský Otče, keď si si ich už vyvolil, aby ti slúžili, tak im v tom aj pomáhaj. Otče daj, aby boli dobrými hlásateľmi tvojho evanjelia. Skrze Krista nášho Pána. Amen.


22.08.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moji drahí a milovaní anjeli.
     Drahé deti, Pán Boh je veľmi milostivý. On vám už koľkokrát odpustil. Ja sa stále za vás modlím, ale vy si to nevážite. Vy stále len páchate hriech. Deti, nedávajte príležitosť diablovi. Deti moje, staňte sa príkladom pre chorých, chorých srdcom, aby boli uzdravení. Liek, ktorý vám dnes ponúkam je modlitba a môj milovaný Syn. Pretože On je lekár vás všetkých.
     S Bohom, drahé deti, s Bohom, drahí anjeli.


23.08.1996 - prostredníctvom Martina

Moje dieťa,
     tak veľa je vo svete detí chorých srdcom, pomodlite sa za nich. Vy mi pomôžte modlitbami za nich. Modlite sa aj za vášho duchovného otca Michala.


23.08.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, ďakujem vám všetkým, ktorí ste nechali všetko a prišli ste sem, aby ste sa poklonili Ježišovi Kristovi, ktorý na kríži za vás zomrel, aby vás vykúpil.
     S Pannou Máriou som sa modlila modlitbu za kňazov, biskupov, rehoľníkov a ešte som sa modlila Otče náš a Sláva Otcu.


23.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Boh je šťastný a ďakuje tým, čo držali dnes pôst. Deti, ani si neviete predstaviť koľkým dušiam ste pomohli, ďakujem vám. Deti modlite sa viac srdcom. Predložte Bohu každé slovo, každú vetu a budete mať z modlitby radosť. Úplne sa odovzdajte Bohu. Milujem vás. Boh vás miluje. Pretože keby vás nemiloval, neposlal by ma sem, aby som vám pomohla k spáse.
     S Bohom, moje drahé a milované deti. S Bohom v pokoji . Amen.


25.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     cítim s vami a modlím sa za vás. Modlite sa a dôverujte mi. Buďte vždy vzpriamené a narovnané, ako som bola ja tu na zemi pri utrpeniach.
     Deti moje, stávam sa Kráľovnou vašich rodín.


25.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Ďakujem, ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, sme všetci šťastní, že ste sem prišli napriek ťažkostiam. Ďakujem vám, že sa obetujete a prichádzate. Deti, ďakujeme, že trpíte pre Ježišovo meno s láskou a prichádzate napriek narážkam. Veď i Pán Ježiš trpel za vás s láskou. Deti, ak budete mať ťažkosti a budete trpieť, obetujte to za všetkých hriešnikov. Deti, dnes láska Božia zostúpila medzi vás, aby ste rozdávali radosť. Preto ju rozdávajte a svedčite o Božom kráľovstve a o Bohu. Ešte raz vám ďakujem a milujem, milujem vás. Veľmi vás milujem. S Bohom, moje drahé a milované deti. S Bohom v pokoji. Amen.


27.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Moje deti, som šťastná, že ste sem prišli. Že ste neprišli zo zvedavosti alebo iných pozemských vecí, ale prišli ste sem, aby ste počuli slová, ktoré cezo mňa hovorí vám Boh. Deti, vyzývam, vyzývam vás k žitiu mojich posolstiev. Je veľmi potrebné, aby ste ich žili. Deti, ja nehovorím posolstvá preto, aby ste povedali, že deti nech sa nemodlia stále, ale majú posolstvo, ale preto, lebo je to potrebné. Je veľmi potrebné, aby ste žili posolstvá. Vy sa pýtate, prečo máte plniť moju vôľu, veď máte plniť vôľu Boha. Ale nie ja vám zjavujem svoju vôľu, ale ju zjavuje Boh. Vy neodmietate moju vôľu ale vôľu Otcovu. Pretože Boh Otec hovorí k vám cezo mňa. On vás veľmi miluje. Deti, nepochybujte o mojich slovách, pretože pochybujete o vôli Božej.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Milujem vás. Amen.


28.08.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dnes vám cez moju služobnicu Luciu dávam toto posolstvo:
     Deti, vy nechcete počúvať Boha, ktorý má celý vesmír vo svojich rukách. Dietky, toľkokrát som vás už vyzývala k zmene vášho každodenného života, aby ste sa neskôr po smrti nedostali do pekla. Ale vy ma nepočúvate. Vy si neviete predstaviť, ako je ľuďom v pekle a to kvôli svojej samoľúbosti a neposlušnosti Pánu Bohu. Deti, ja nemôžem stále Ježiša Krista prosiť, aby na vás nezoslal Boží trest. A tak dnešným počasím vás chce Ježiš Kristus upozorniť, aby ste sa zmenili. Niektorí ľudia si mysleli, že to nevydržia. Ale tí, ktorí sa odovzdali do Božej vôle, tak Boh bol s nimi spokojný.


29.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes chcem toto štvrtkové posolstvo povedať celej farnosti i všetkým mojim deťom, všetkým vám. Zmeňte svoje životy, drahé deti, lebo vaše srdcia sú tak malé a nechápavé pre Božiu prítomnosť medzi vami. Deti, chcem, aby sa vaše životy zmenili. Chcem vás viesť a doviesť ku svätosti. Kto žije moje posolstvá, kráča po ceste k svätosti. Dajte sa mi viesť, deti moje. Deti, Pán Boh vás veľmi miluje. Pán Boh je veľmi milosrdný. Deti, modlite sa poriadne. Deti moje, ja i môj Syn Ježiš Kristus vždy kladieme na prvé miesto svätú omšu, v ktorej On sám je prítomný - živý. Môj Syn ma poslal, aby som vám mohla dať lásku, pokoj a mier - tri hlavné veci pre váš život. On ich dal skrze mňa, aby ste ich mohli rozdať iným mojím deťom.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


30.08.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahí anjeli!
     Dnes som na vás hrdá, že ste boli u otca biskupa. Hovorím vám to takto, lebo viem, že budete pokorní. Deti moje, buďte silné. Kto pochybuje, padol, teda nemá v srdci Boha a nemá dôveru vo mňa, má v srdci strach, nemiluje ma. Preto deti, keď ma milujete, vytrváte v prekážkach a oni sa vám stanú ľahkými.
     S Bohom, drahí anjeli, milujem vás, milujem vás, milujem vás.


31.08.1996 - prostredníctvom Simony

Pán Ježiš mi dal modlitbu, ktorú sa máme každý večer modliť:
     Náš Nebeský Otče,
     my hriešni Ťa dnes prosíme. Prosíme za naše rodiny. Buď nám ochrancom. Naplň nás takou láskou, akou si naplnil našu Matku pod krížom. Pane, naplň nás Duchom Svätým. Očisti nám srdcia. Daj nám dar čistoty, aby sme neupadli do hriechu. No ak by sme doň upadli, pomôž nám nezotrvať v ňom. Daj nám dar múdrosti, aby sme rozoznali hriech. Daj nám dar spravodlivosti, aby sme nekrivdili nikomu, kto si to nezaslúži. Pane, sľubujeme, že vyzametáme z nášho srdca hriech a urobíme v ňom miesto a dom pre Teba, pretože len Ty jediný nás môžeš urobiť šťastnými. Amen.