Nedeľné sv. omše

01.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes chcem opäť celej farnosti povedať, aby každý žil pre pokoj a lásku. Mnohí máte nepriehľadný závoj, nepriehľadnú bariéru pred očami a nevidíte čo pre vás robím. Deti, odovzdajte sa mi s láskou a potom sa vaše utrpenie premení na lásku, ktorou budete chcieť pomáhať Ježišovi Kristovi vykúpiť svet. Lásku pocítite v obrátení. Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie. Deti, žite moje posolstvá a dajte ich tým, čo majú snahu ich uskutočňovať vo svojom živote.
     S Bohom, drahé dietky, milujem vás.


01.02.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje drahé a milované!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som šťastná, nesmierne šťastná, že je vás tu oveľa, oveľa viac ako inokedy a že sa tu modlia malé deti. Nebeský Otec má veľkú radosť z modlitby malých detí. To mu je najmilšie z toho, čo mu malé deti dávajú. Deti, Pán Ježiš vás každodenne obsypáva milosťami a vy ich ani raz od neho nechcete prijať. Deti, dnes bude svätá omša k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Naberte z nej silu do svojho každodenného života. Nech vás táto svätá omša posilňuje, aby ste mali silu bojovať proti satanovi, ktorý vás unáša do každodenného hriechu. Ešte raz vám ďakujem, že ste sem prišli. Som nesmierne šťastná, že mi Pán Ježiš dovolí, aby som mohla každodenne prichádzať za svojimi deťmi, ktoré nesmierne milujem. Veľmi vás milujem aj s mojím Synom.
     S Bohom, moje drahé a milované detičky. S Bohom.


02.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes by som sa chcela na vás obrátiť s jediným želaním. Cez tieto dni v stredu a v piatok konajte prísny pôst i naďalej. Buďte so mnou spojené v modlitbách. Viac sa modlite, hlavne cez tieto dva dni. Aspoň ruženec radostný, bolestný a slávnostný, ako som vás už i vyzvala.
     Ďakujem. S Bohom, deti.


03.02.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária vytiahla spod plášťa krížik, ruženec a pásku na ktorej bolo napísané: pomoc, láska, pokoj. Pýtal som sa, čo znamenajú tieto veci. Panna Mária mi povedala:
     Ruženec - najväčšia zbraň
     krížik - cesta k spaseniu
     slová - pomoc, ktorú vám dávam cez moju lásku a pokoj potrebný pre túto dobu.


04.02.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem, ďakujem vám, že ste sa nezľakli snehu a mrazu a prišli ste sem. Drahé deti, tento čas je časom modlitby, preto sa deti môžete zastaviť pri modlitbe. Pozývam vás na každodennú modlitbu. Deti, každého jedného z vás si Ježiš Kristus vybral a zve vás, aby ste boli jeho odleskom. Deti, veď vy ste povolaní pre svetlo a nie pre tmu. Preto žiarte v tme tohto sveta.
     Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie.
     S Bohom, drahé dietky, milujem vás.


08.02.1996 - prostredníctvom Martina

Deti, dnes vám chcem povedať toto:
     Moje drahé deti! V tento čas čakám na to, aby sa mi rodiny s láskou zasvätili, aby som vás ja s láskou mohla viesť. Moje deti, veľmi potrebujete zasvätenie, najmä mladé rodiny, keď sa tak veľmi rozpadajú. Vykonajte si zasvätenie, aby som vás mohla navštíviť pokojom a láskou. Moje ruky a moje materinské srdce starostlivo sprevádza vaše kroky na ceste ku spáse. Drahé deti, nech vaše rodiny sú spojené každodennou modlitbou. Každodenne si čítajte zo Svätého písma, najlepšie večer, vtedy máte viac času. S Bohom, drahé dietky.
     Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie.


15.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Prijmite moje pozvania. Ďakujem Pánovi, že i dnes mi dovolil sem prísť. Chcem vám povedať, aby ste sa rozhodli, či budete žiť moje posolstvá. Drahé dietky, ja vás chcem viesť. Rozhodujte sa v láske, aby ste získali silu pre trvalé a nezmenené rozhodnutie pre žitie posolstiev. Preto žite posolstvá svojím životom. S Bohom, dietky, milujem vás.


22.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     V týchto dňoch majte vo veľkej úcte kríž. Nech je pre vás stredobodom v tomto čase. Majte k nemu veľkú úctu vo vašich srdciach. Zasväťte sa mu všetci vo vašej farnosti a sľúbte, že ho nebudete urážať, znesväcovať ho a potupovať.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
     Želanie Panny Márie: - nech každá rodina má kríž na úctivom mieste a nech sa každodenne pri ňom modlí.


24.02.1996 - prostredníctvom Martina

Ďakujem, ďakujem vám drahé deti, že ste prijali moje pozvanie. Som šťastná, ďakujem vám za vaše modlitby a za všetko, čo pre mňa robíte. Modlite sa za celé ľudstvo, aby zavládol pokoj a mier. S Pannou Máriou som sa modlil. S Bohom, drahé deti. Milujem vás. Amen. S Bohom.


26.02.1996 - prostredníctvom Martina

Panny Márie som sa pýtal, či by nemohla urobiť nejaký zázrak. Panna Mária odpovedala:
     Zázrak príde v pravý čas a na pravom mieste, ale iba vtedy, keď sa ľudia obrátia.


26.02.1996 - prostredníctvom Márie

Panny Márie som sa pýtala, aký je najlepší pôst.
     Panna Mária povedala:
Najlepší pôst je pôst o chlebe a o vode, najviac si to cením u detí. Cením si veľmi i to, keď sa zrieknu sladkostí a televízie.


27.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti, modlite sa a čiňte pokánie za hriešnikov. S Bohom, Amen. S Bohom v pokoji.


27.02.1996 - prostredníctvom Márie

Deti moje,
     aby ste vydržali pôst o chlebe a vode, tak ráno si prizvite Ducha Svätého a pomodlite sa modlitbu, ktorú som vám dala, lebo pôst je veľmi, veľmi potrebný. Milujem vás, veľmi, veľmi vás milujem. Ja zostávam po celý deň vo vašich domovoch prítomná.
     S Pannou Máriou som sa modlila Sláva Otcu.