Nedeľné sv. omše

02.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé detičky!
     Ďakujem vám, že ste tu. Prečo sa nechcete modliť srdcom? Veď modlitba srdca je najpotrebnejšia. Milujem vás. S Bohom, moje detičky.


02.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje dietky milované!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Milujem vás. Ja sem prichádzam pre vaše deti, pre vašu mládež, lebo ju chcem zachrániť, lebo oni veľmi urážajú nášho Boha. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


03.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja som s vami po celé dni, veď som vaša Matka. A ktorá matka nie je pri svojich deťoch?
     S Bohom, moje detičky, s Bohom.


04.01.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Chcem vás všetkých, i v tejto farnosti doviesť k svätosti. Pre túto úlohu je potrebné, aby ste sa rozprestreli pred Boha, zo všetkou Vašou skutočnosťou. Treba sa úplne zmeniť. Deti, preto je potrebné, aby ste žili moje posolstvá. Vyzývam vás, aby ste dokončili moju ťažkú cestu, ktorú som s vami začala. Naozaj je potrebné žiť moje posolstvá, na ktoré vás opäť pozývam. Moje pozvanie je omnoho silnejšie, než prosby a výzvy. Preto a z tohto dôvodu vás budem vždy pozývať.
     S Bohom, dietky, s Bohom v pokoji.


04.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Milujem vás. I Boh vás miluje i Pán Ježiš i ja. Najsvätejšia Trojica vás miluje. Všetci vás milujeme.
     S Bohom, deti drahé! S Bohom.


05.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje dráhe deti! Milujem vás!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem vám, že ste splnili tri hlavné veci, ktorými sú: svätá spoveď, sväté prijímanie a svätá omša. Ďakujem vám, že ste držali pôst, deti moje. Milujem vás. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


05.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a nezabudli ste na mňa. Ďakujem vám aj za všetky modlitby. Milujem vás. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


06.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Deti moje, viac sa sústreďte na modlitbu. Iba modlitba obráti srdce človeka. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


06.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakuje vám aj Pán Ježiš. Má z vás veľkú radosť. Milujem vás. S Bohom, moje detičky. S Bohom.


07.01.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám všetkým, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem vám za dnešnú púť. Deti, len pre jedno som sem prišla, aby ste boli všetci so mnou v nebi. Veľmi si želám, aby ste boli navždy pri Bohu. Modlite sa. Želám si, aby pútnici konali túto púť, ktorú ste konali dnes vy. Videl som veľký kríž. Panna Mária povedala so slzami v očiach: Deti, pokoj, pokoj musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a vždy len pokoj. Panna Mária ukazovala na dedinu: Ešte raz vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
     S Bohom, dietky, milujem vás.


07.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja viem, že nemôžeš ísť ku krížu. Ja som si ťa našla. Budem vždy takto prichádzať, ale iba na prvú nedeľu v mesiaci, po prvom piatku, keď pôjdu ostatní ku krížu. Modlite sa, lebo na svete je veľa zla, ktoré sa dá premôcť iba modlitbou a ničím iným. Milujem vás.
     S Bohom, moje detičky. S Bohom.


08.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje detičky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som šťastná, nesmierne šťastná, že môžem k vám prichádzať. Ďakujem za to Pánu Ježišovi, že mi dovolí k vám prichádzať. Dovolí mi preto, lebo vás veľmi miluje. Milujem vás.
     S Bohom, moje detičky. S Bohom.


09.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Ďakujem vám, že ste tu. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo tento svet je veľmi zlý a ničím iným sa nenapraví, iba modlitbou. Viem, že ste unavení, ale aj tak sa modlite. Ja vám pomôžem, aby ste to dokázali. Milujem vás.
     S Bohom, moje detičky. S Bohom.


10.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie na pôst. Pre túto dobu je veľmi potrebný pôst, lebo iba pôstom sa dá všetko premôcť. Milujem vás. S Bohom, moje detičky. S Bohom.


11.01.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Deti, chcem vám dnes povedať, keďže mnohé máte veľa výhovoriek cez pôst, že vás pozývam k väčšej modlitbe. Cez pôst sa viacej modlite, aby ste z ochotnej lásky k Bohu dokázali vydržať tento pôst až do konca. Pozývam opäť celú farnosť i všetky deti k pôstu a modlitbe. Dietky, želám si, aby ste častejšie adorovali pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Panna Mária mi povedala: Každý štvrtok, prijmite moje pozvanie a želanie.
     S Bohom, dietky, s Bohom. Milujem vás.


11.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, ktorí ste sem prišli. Som smutná. Prečo vás je tu tak málo? Veď svätá omša, svätá spoveď a sväté prijímanie, to sú tri hlavné veci, ktoré zabraňujú, aby na tento svet prišla vojna. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje dietky, s Bohom.


12.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Prišla som za vami, veď nemôžem nechať svoje deti osamote. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


13.01.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem vám a veľmi vás milujem. Ja som vaša Matka. Deti moje, modlite sa. Keby ste vedeli, koľko dokážete vyliečiť chorôb a premôcť zla.
     S Bohom, deti drahé! S Bohom.


13.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám že ste sem prišli. Som šťastná, nesmierne šťastná, že je vás tu tak veľa. Kiež by vás tu bolo vždy tak. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom.


14.01.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé dieťa!
     Martin: Panna Mária prosím ťa, ukáž sa kňazovi a všetkým ľuďom, aby uverili, lebo neveria.
     Panna Mária: Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Drahé deti, nemusíte sa ničoho obávať, lebo ja som sem neprišla z vašej vôle, ale z vôle Všemohúceho a najväčšieho Boha. Deti, aj keby sa čo robilo, buďte spolu a nerobte si iné starosti, lebo ja som neustále s vami. Deti, na zlé reči neodpovedajte agresívne, ale s láskou a modlitbou za toho človeka. Dietky, vydržte! S Bohom, dietky, s Bohom v pokoji.


14.01.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky drahé!
     Milujem vás. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, deti, deti nedovoľte, aby do vašich sŕdc vstúpil nepokoj. Modlite sa. Pokoj, deti, pokoj, o ktorý som vás prosila. POKOJ! S Bohom, detičky milované. S Bohom.


14.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje drahé!
     Ďakujem vám, že ste tu. Ďakujem vám, že ste prijali moju výzvu na modlenie deviatnika. Toto modlenie je veľmi silné. Milujem vás. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


15.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje drahé!
     Ďakujem vám, že ste tu. Ja sem prichádzam pre vás. Veľmi si želám, aby ste boli so mnou v nebi. Milujem vás. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


16.01.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje milované!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Modlite sa, deti moje. Iba cez modlitbu prostredníctvom Ducha Svätého premôžete svoje žiale, bôle a starosti. Milujem vás. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


16.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Všetky starosti, ktoré máte, odovzdajte mne a Pánu Ježišovi. My vám s nimi pomôžeme, pretože vás nesmierne milujeme. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


17.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé detičky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem vám, že ste sa začali modliť deviatnik k Duchu Svätému. Ak máte doma nejaké trápenie, začnite sa modliť deviatnik. Lebo cez deviatnik sa najviac ničí všetko zlo, čo je na zemi.
     Milujem vás. S Bohom.


18.01.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať, celej farnosti, aby ste si stali vedľa Ježiša Krista a vykročili s ním proti satanovi. Vy o ňom viete - o jeho konaní, a preto ešte viac ohrozuje túto farnosť. V ozbrojení s Ježišom Kristom a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte. Modlitbou svätého ruženca zničíte úhlavného nepriateľa pokoja. Modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, dietky, milujem vás. Dieťa moje, dovidenia zajtra.


18.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje dietky milované!
     Ďakujem vám, že sa viete pre mňa obetovať a prichádzate sem každý štvrtok. Milujem vás. Deti, keby ste vedeli, aké milosti dostávate. Modlite sa za tých, ktorí vám ubližujú. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


18.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Zmeňte sa, zmeňte sa, zmeňte sa! Prečo nechcete do vášho života prijímať Pána Ježiša, teda môjho Syna? Veď my vám chceme pomáhať vo vašom trápení. Zmeníte sa iba skrze modlitbu. Mňa to veľmi bolí, keď vidím, akí sú ľudia na tomto svete. Veľmi málo sa venujú Pánu Bohu a modlitbe. Ešte raz vám ďakujem, že ste sem prišli.
     Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, moje detičky. S Bohom.


19.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste tu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie na pôst. Modlite sa denne tri sväté ružence. Milujem vás.
     S Bohom, moje dietky. S Bohom.


20.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som šťastná, že môžem k vám prichádzať. Modlite sa. Vy si neviete predstaviť, aká je potrebná modlitba pre tento svet. Najpotrebnejšia modlitba je modlitba svätého ruženca. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, moje drahé detičky. S Bohom.


21.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje dietky!
     Viac sa skúste sústrediť na Boha. Milujte Boha, Pána svojho - Boha. Aj on vás veľmi miluje. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


21.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé a milované dietky!
     Som šťastná, nesmierne šťastná, že ste tu. Má z vás radosť aj Nebeský Otec. Ja sa za vás veľmi modlím, aby ste boli raz v nebi. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, moje detičky. S Bohom.


22.01.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky drahé!
     Milujem vás. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem vám, že sem chodíte a nedáte na to, že sa z vás vysmievajú a ohovárajú vás. Nebojte sa, ja som s vami. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


22.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Som nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Modlite sa. Nezabúdajte na svoju každodennú modlitbu. Modlitba je žriedlom pre vašu dušu. Modlite sa, veľmi sa modlite. Milujem vás.
     S Bohom, moje deti. S Bohom.


23.01.1996 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ja som Kráľovná pomoci, ale i Kráľovná pokoja a mieru. Preto dnes by som vás chcela naučiť ruženec ku Kráľovi Pokoja. Modlite sa ho ako klasický ruženec, ale s týmito tajomstvami:
     1. Ktorý skrze našu Matku učí nás pokoju.
     2. Ktorý pre nás niesol utrpenie, aby sme rozdávali pokoj.
     3. Ktorý odišiel k Otcovi, aby nám pripravil večný pokoj.
     4. Ktorý zosiela Ducha Svätého, aby sme boli plní lásky a pokoja.
     5. Ktorý svojím kraľovaním nás upovedomuje, že je Kráľom pokoja pre nás.
     S Bohom, dietky moje, pozývam vás na modlitbu tohto ruženca.


23.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje drahé a milované!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som šťastná, že ste opäť všetci spolu. Všetci spolu vytvárate silnú jednotu, ktorá nedovolí tomu "zlému", aby sa dobíjal do vašej duše. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje detičky, s Bohom.


24.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé detičky.
     Som šťastná, nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Ďakujem vám za pôst, ktorý tak poctivo držíte. Milujem vás. S Bohom, moje detičky.
     S Bohom. Zajtra vás čakám na večeradle.


25.01.1996 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie. Chcem dnes celej farnosti povedať, aby sa každý z vás odovzdal Ježišovi Kristovi. Obráťte sa mu tvárou, aby vás mohol preniknúť svojimi milosťami. Deti, Pán Ježiš vám vždy ide v ústrety, ale vy sa mu vždy otočíte chrbtom. Otočte sa mu tvárou s otvorenou náručou. Deti, taktiež i dnes vás chcem pozvať k modlitbe, pôstu a k jednote. Buďte jednotní všetci s celým svetom. Buďte všetci jednotní s Ježišom Kristom a jeho svätou Cirkvou. Deti, dúfam, že i naďalej prijmete moje pozvania. S Bohom, drahé deti.


25.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé a milované detičky!
     Ďakujem vám, ktorí ste sem prišli. Aj keď som vás tu čakala oveľa, oveľa viac, predsa vás tu z takej veľkej farnosti veľa nie je. Vážte si duchovného otca a modlite sa za jeho telesné a duševné zdravie, aby vám slúžil, ako dobrý duchovný pastier a ohlasovateľ Kristovho evanjelia. Čím ste ďalej od Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, tým ste bližšie k satanovi, ktorý vás navádza na zlo, ktoré je na tomto svete. Ešte raz vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, detičky moje milované. S Bohom.


26.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Ďakujem vám, že ste sa modlili svätý ruženec ku Kráľovi Pokoja. Cez tento svätý ruženec najviac pôsobí pokoj, ktorý je pre tento ľud veľmi potrebný. Milujem vás, veľmi vás milujem.
      S Bohom, moje detičky. S Bohom.


27.01.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky drahé a milované!
     Deti, modlite sa, lebo prichádza doba, ktorá je pre vás ťažká. Modlite sa, lebo iba modlitbou premôžete "zlého". "Zlý" s vami dokáže robiť nepochopiteľné zlé veci. "Zlý" má dosť veľkú moc vniknúť do vás a robiť rôznu zlobu. Deti, dávajte si veľký pozor. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


27.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje drahé!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Aj keď ste tu iba v malom počte, ja mám aj z toho radosť. Modlite sa, modlite sa srdcom. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje deti. S Bohom.


28.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Milované detičky!
     Som nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie na pôst a na modlitbu troch svätých ružencov za deň. Na tento svet prichádza ťažká doba, ktorú premôžete iba týmito prostriedkami. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje detičky, S Bohom.


28.01.1996 - prostredníctvom Márie

Deti drahé!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som nekonečne šťastná. Deti, modlite sa, modlite sa viac srdcom. Počúvajte môj hlas, skúste sa ho počúvnuť, deti moje.
     S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


29.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Nebuďte také unáhlené, ale viac sa venujte Pánu Bohu. Deti, keby ste vedeli, čo vás neskoršie čaká v nebi, tak hneď sa zmeníte. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje drahé detičky. S Bohom.


30.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vám chcem povedať:
     Za ten čas, čo sa tu modlíte, ste už obrátili dvoch hriešnikov. Hovorím vám to preto, lebo mnohí pochybujú o tom, či má toto modlenie nejaký osoh. Áno, má to veľký osoh a preto sa modlite aj ďalej. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


31.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje detičky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Modlite sa za tých, ktorí sú chorí vo vašom spoločenstve. Oni to veľmi potrebujú. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, deti moje drahé. S Bohom.