Nedeľné sv. omše

04.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a modlíte sa tu so mnou. Martin, neboj sa prijať moje slová. Chcem ťa použiť pre svoje a Božie plány.


13.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som smutná, pretože máte špinavé srdcia. Prečo chcete môjho Syna na tieto vianočné sviatky prijať do nečistého srdca? Prečo máte krv ako mlieko a horkú ako blen? Čakám vás a milujem vás!


14.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som veľmi šťastná. Prajem si, aby sa rozšírilo modlitbové spoločenstvo po celom svete. Chcem, aby ste Spasiteľa prijali do čistého srdca. Chcem, aby ste vstúpili do môjho Nepoškvrneného Srdca. Milujem vás, veľmi vás milujem.


16.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som rada, že sa tu modlíte moje "prístrešie". Každé jedno - Zdravas' Mária - vyslovujte s vrúcnosťou. Som tu a modlím sa s vami. Ďakujem vám.
     (Modlitba prístrešia - modlitby počas 9 dní pred Vianocami, ktoré sa modlia postupne v jednotlivých domoch ako spomienku Panny Márie a sv. Jozefa na hľadanie prístrešia v Betleheme)


17.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcem, aby vás sem prišlo viac. Viem, čo je pre vašu spásu potrebné. Som vaša Matka. Chcem, aby prišlo viac detí. Prosím vás a milujem vás.


18.12.1994 - prostredníctvom Martina

Panna Mária sa zjavila s Ježiškom na rukách
     Moje drahé deti!
     Som tu s vami. Prinášam vám svojho Syna. Prijmite ho. Milujem vás.
     Ježiško: Moje deti!
     Prichádzam k vám. Iba tí ma môžu naozaj prijať, ktorí mi otvoria srdce. Milujem vás.


19.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Som tu stále s vami. Prichádzam, aby som vás upozornila: Prečo ste takí povrchní? Prečo Boha neberiete vážne? Milujem vás.


20.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje malé deti!
     Prečo tak veľmi hrešíte, prečo sa tak rúhate? Ubližujete nielen môjmu Synovi, ale aj sebe. Keby ste videli to hrozné ohnisko múk. Veľmi vás milujem, moje deti. Prichádza Veľký deň. Začnite žiť podľa Krista. Veľmi vás milujem.


21.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Veľmi vás milujem. Milujte môjho Syna tak ako ho milujem ja. Prijmite ho tak, ako som ho prijala ja. Zmeňte svoje vnútro. Milujem vás a čakám na čistotu vášho vnútra.


22.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste tu. Nechcite mať stôl plný dobrôt a pod stromčekom veľa darov. Nechajte malého Ježiška zapáliť lásku a radosť vo vašom srdci, lebo v tomto sú tie pravé Vianoce. Túžte byť pokorní a maličkí. I ja vám teraz dávam lásku a pokoj, moje deti.


23.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. "Zlý" bude chcieť moje a Ježišove plány zmariť. Ochranou pre vás bude svätý ruženec. Milujem vás, moje deti, a som vždy s vami.


29.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som rada, že sa tu deti modlia ruženec. Prosím vás, modlite sa ho častejšie. Prichádza Nový rok. Buďte takí v novom roku, ako si to želám ja a môj Syn. Často to tak býva, že Boh si žiada iné ako ľudia. Zmeňte sa! Milujem vás, moje milované deti.


30.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že vás je tu tak veľa. Som šťastná. Ale modlitby nevyslovujete srdcom, iba slovami. Milujem vás.


31.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes som vás zavolala, aby ste sa modlili za Ježišovho námestníka - Svätého Otca, ktorého som si ja vyvolila. Svojimi modlitbami mu veľmi pomôžete. Milujem vás a ďakujem.