Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme, že z dôvodu COVID-19 opatrení sú všetky púte až do odvolania zrušené.
Ďakujeme za pochopenie.

We announce that due to COVID-19 measures, all pilgrimages are canceled until further notice. Thank you for understanding.
Wir geben bekannt, dass aufgrund von COVID-19-Maßnahmen alle Pilgerfahrten bis auf weiteres abgesagt werden. Danke für dein Verständnis.
Bejelentjük, hogy a COVID-19 intézkedései miatt minden zarándoklat további értesítésig törlődik. Köszönöm a megértésed.


15.11.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Mojim dnešným želaním je, aby ste sa ešte viac zjednotili s mojim prečistým Srdcom a denne sa spolu so mnou modlili Magnifikát. Boh ma posiela ku vám ako liek pre túto dobu. Zobuďte sa a konajte pravé pokánie. Zachovajte si čisté srdcia, aby ste videli čistým pohľadom a konali vždy podľa pravdy. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.