Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púte na prvú nedeľu v mesiaci sú z dôvodu aktuálnych opatrení

ZRUŠENÉ

.
Ďakujeme za pochopenie.


15.01.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Na začiatku tohto nového roku si želám, aby ste aj naďalej kráčali mojou cestou, cestou pravej viery v Trojjediného Boha. Želám si, aby ste si v srdciach zachovali ku mne pravú oddanosť, lásku a úctu podľa vzoru svätého Ľudovíta Mária Grigniona. Mnohé ste nepochopili moje posolstvo, preto vám opakujem, aby ste sa zriekli charizmatického hnutia, ktoré taktiež vzniklo v slobodomurárskej dielni, tak ako modernizmus, liberalizmus a všetky diabolské spôsoby na ničenie katolíckej viery a života. Zachovajte si pravú vieru v Trojjediného Boha. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.