Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

V nedeľu, 6.6.2021 sa bude konať púť ku krížu - začiatok púte bude o 12:30 medzi vinohradmi. Prosíme o dodržiavanie platných nariadení RÚVZ.
Ďakujeme za pochopenie.

We announce that due to COVID-19 measures, all pilgrimages are canceled until further notice. Thank you for understanding.
Wir geben bekannt, dass aufgrund von COVID-19-Maßnahmen alle Pilgerfahrten bis auf weiteres abgesagt werden. Danke für dein Verständnis.
Bejelentjük, hogy a COVID-19 intézkedései miatt minden zarándoklat további értesítésig törlődik. Köszönöm a megértésed.


15.06.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Dnes sa vám prihováram, aby som vás povzbudila k žitiu Evanjelia a k úcte a k zachovávaniu svätých katolíckych tradícií. Verne nasledujte môjho Syna a povzbudzuje sa príkladom života svätých. Nerobte kompromisy so svetom, ale žite podľa viery v Trojjedinneho Boha. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovo a môjho Srdca.