Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púť na prvú nedeľu v mesiaci september sa bude konať 6.9.2020 o 12:00 z námestia.
Treba však dodržiavať prísne opatrenia proti zamedzeniu šírenia nákazy COVID-19 - RÚŠKA sú POVINNÉ..

Preto prosíme, aby sa púte zúčastnili LEN púťnici zo Slovenska.

Zároveň prosíme pútnikov, resp. vedúcich skupín pútnikov, aby nám vyplini dotazník účasti na púti. Ďakujeme za pochopenie.

The pilgrimage in September 2020 will be only for people from Slovakia.
Die Pilgerreise im September 2020 wird nur für Menschen aus der Slowakei sein.
A 2020 szeptember zarándoklat csak Szlovákiából származik.


15.09.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Modlite sa spoločne vo svojich rodinách, aby Boh bol uprostred vás a mohli ste tak spoznávať Jeho pravú tvár. Rodičia, ja, vaša najčistejšia Matka, vás spolu so svätým Jozefom prosím. Chráňte si svoje deti pred všetkým škodlivým, čo by mohlo zničiť nevinnosť, krásu a čistotu ich duší. Ako rodiny ste povolané ku svätosti. Modlite sa, veľa sa spoločne modlite. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.