Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme, že z dôvodu COVID-19 opatrení sú všetky púte až do odvolania zrušené.
Ďakujeme za pochopenie.

We announce that due to COVID-19 measures, all pilgrimages are canceled until further notice. Thank you for understanding.
Wir geben bekannt, dass aufgrund von COVID-19-Maßnahmen alle Pilgerfahrten bis auf weiteres abgesagt werden. Danke für dein Verständnis.
Bejelentjük, hogy a COVID-19 intézkedései miatt minden zarándoklat további értesítésig törlődik. Köszönöm a megértésed.


15.10.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Dnes vás pozývam, aby ste sa spoločne modlili vo svojich rodinách svätý ruženec. Táto pokorná modlitba vás zjednocuje so mnou a tak vás môžem chrániť pred jedom zlého ducha. Napriek všetkému ťažkému čo zažívate, noste v sebe krásu Neba, ktorú vám darúvam pri našich stretnutiach. Modlite sa svätý ruženec zjednotené so mnou a tak budete rásť vo svätosti. Modlime sa spoločne aj za tých, ktorí sú oklamaní, aby našli Božie svetlo. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.