Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.06.2023 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Pozrite na Najsvätejšie Ježišovo Srdce zjednotené s mojím Nepoškvrneným Srdcom. Zjednotené sú Duchom Svätým, ktorý je v protiklade so skazeným duchom tohto sveta. Proste Ducha Svätého, aby vás zjednotil s našimi presvätými Srdciami tak veľmi, aby sa váš život stal čnostným a svätým, ako sú čnostné a sväté naše presväté Srdcia. Chráňte vaše duše vrúcnou modlitbou a čistou vierou, aby vás satan neotrávil svojou nenávisťou a zlobou. Naše sväté Srdcia so svätým Michalom archanjelom sú vám na blízku. Odovzdávajte sa do našej ochrany. Deti, bojujte a zadržiavajte zlo pravdou viery.
   Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.