Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme, že z dôvodu COVID-19 opatrení sú všetky púte až do odvolania zrušené.
Ďakujeme za pochopenie.

We announce that due to COVID-19 measures, all pilgrimages are canceled until further notice. Thank you for understanding.
Wir geben bekannt, dass aufgrund von COVID-19-Maßnahmen alle Pilgerfahrten bis auf weiteres abgesagt werden. Danke für dein Verständnis.
Bejelentjük, hogy a COVID-19 intézkedései miatt minden zarándoklat további értesítésig törlődik. Köszönöm a megértésed.


15.04.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Pozrite sa na môjho vzkrieseného Syna, ktorý svojim utrpením a slávnym zmŕtvychvstaním vám navrátil život Božích detí. Ste slobodné a nik vám túto slobodu nemôže zobrať. Len vy samé sa môžete zotročiť hriešnym a bezbožným životom. Preto stráňte sa ducha liberalizmu, ktorý zotročuje čoraz väčšmi celý svet a šíri kultúru smrti. Beda tým, ktorí sa stavajú proti Bohu a životu. Beda pyšným mocnárom, lebo ich udrie Božia ruka. Vy, moje milé deti, obetujte svoje utrpenie a modlitby za záchranu nesmrteľných duší, ktoré sú na ceste zatratenia. Modlím sa spolu s vami, aby sa zblúdilým otvorili oči a navrátili sa k žitiu Evanjelia a kráčali cestou Božích prikázaní. Nebojte sa, deti! Keď sa liberálny duch ukáže v celej svojej ohavnosti, čo je Božím dopustením za všetky rúhania voči Bohu, zostúpim ako Žena živej viery, prostrednica a orodovnica a pätou rozdrvím hlavu tohto pyšného hada. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.