Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púť na prvú nedeľu v mesiaci november je z dôvodu aktuálnych opatrení

ZRUŠENÁ

.
Ďakujeme za pochopenie.


15.11.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Toto je čas očisťovania, navrátenia sa k Bohu skrze pravé pokánie. Očistite svoje srdcia od hriechov. Už je najvyšší čas, aby ste zanechali charizmatické falošné spôsoby a navrátili sa ku katolíckemu spôsobu života a tradícií. Tak vás bude viesť Boží Duch a nie démoni, ktorí rozdeľujú a ničia. Správajte sa, modlite a konajte tak, ako vás to naučil môj Syn spolu so mnou a s veľkými svätcami i cirkevnými otcami pred vami. Modlite sa každý deň svätý ruženec zjednotené so mnou. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.