Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.03.2019 - prostredníctvom Martina

Moje premilé deti!
   Dnes vám chcem opäť darovať vieru z mojej viery, aby ste dokazovali vernosť Bohu pri kráčaní na Golgotu i v sláve Vzkriesenia. Nech váš život neriadia zranené pocity, ale živá viera v milujúceho, milosrdného i spravodlivého Boha. Modlite sa a postite, aby ste to pochopili. Moje milované, vy ktoré ma milujete, kiežby ste urobili ešte viac, aby ma aj iní blahoslavili a vrúcne milovali, aby sa vďaka mojej láske na svet vyliali Božie milosti a svet sa navrátil k pravému Bohu. Kiež by ste viac zabúdali na seba a viac milovali dobrotivého Trojjediného Boha. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.