Stanovisko vizionárov

Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.11.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Moja materinská starostlivosť vás aj dnes vovádza do modlitby lásky, v ktorej sa prihovárajte u Boha jeden za druhého, žehnajte, dobrorečte si navzájom. Toto dokážete vtedy, keď budú vaše srdcia čisté a pokorné, otvorené Božej láske. Chráňte sa hriechu a zvlášť nenávisti a pýchy, pretože takto zranené srdcia šíria vôkol seba zápach smrti. Ale srdcia plné Božej lásky a dobroty prinášajú život a požehnanie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.